Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week), Rechtbank Midden-Nederland

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Midden-Nederland hebben we drie opleidingsplaatsen beschikbaar per 1 april 2021.  Het betreft vacatures met een generalistisch karakter. Voor deze plekken wordt u in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden opgeleid en bent u na de opleiding in meerdere teams inzetbaar.
Er is ook ruimte om een of meer van deze opleidingsplaatsen aan te bieden aan zeer ervaren kandidaten in het bestuursrecht, familierecht of strafrecht. Zeer ervaren kandidaten, met meer dan twintig jaar specifieke juridische werkervaring, krijgen een eenjarige opleiding die is gericht op het rechtsgebied van hun specialisatie.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 2 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.597,12 en maximaal
€ 7.741,61 bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

Rechtbank Midden-Nederland

De rechtbank Midden-Nederland bestaat uit de kantoor – en zittingslocaties Utrecht en Lelystad en de zittingslocaties in Almere en Amersfoort. De rechtbank biedt werk aan ruim 850 mensen, waaronder 200 rechters. Samen behandelen zij per jaar 170.000 zaken voor de 1,8 miljoen inwoners van Utrecht, Flevoland, Gooi-&Vechtstreek.
De rechtbank Midden-Nederland bestaat uit 4 afdelingen; strafrecht, familierecht en civiel -en bestuursrecht. Daarnaast is er een team toezicht en een afdeling bedrijfsvoering.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl . Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 43 is de briefselectie, in week 44 zijn de analytische testen en in week 45 en 46 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 47. In week 49 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

  • mr. G.A. Bos, Gerechtelijk Opleidingscoördinator 088 361 95 62 of mail g.a.bos@rechtspraak.nl.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 7 oktober a.s. richten aan de LSR via onderstaand digitale sollicitatieformulier.

Sollicitatieformulier

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.