Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week) rechtbank Limburg

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Limburg hebben we één opleidingsplaats beschikbaar per 1 juli 2020.

Het betreft een vacature met een generalistisch karakter. Dit wil zeggen dat u in beginsel in twee teams met twee verschillende rechtsgebieden wordt opgeleid en na de opleiding in meerdere teams inzetbaar bent.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar en drie maanden en maximaal 3 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijf jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 juli 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5588,70 en maximaal
€ 7.729,96 bij een 36-urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.799,86 en maximaal € 5.833,92 per maand.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

Rechtbank Limburg

Rechtbank Limburg is een toegankelijke en open organisatie waar kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie belegd. De sfeer is informeel en tegelijk zijn eigen verantwoordelijkheid en discipline vanzelfsprekend. We hechten veel waarde aan samenwerken en verbinding, zowel in onze rechtbank als met de maatschappij en onze ketenpartners.

Bij de rechtbank werken ongeveer 100 rechters en 450 andere medewerkers. De provincie Limburg staat bekend om de historie, gastronomie en het vele groen. Het werken als rechter in Maastricht en Roermond, twee fraaie riviersteden met een rijke historie en cultuur, geeft een extra dimensie.

De rechtbank Limburg staat bekend als goede opleidingsrechtbank.

We werken als rechtbank graag met flexibele vakmensen met een gezonde werklust, met belangstelling voor maatschappelijke opvattingen. Omdat we organisatorisch flexibel willen zijn én onze rechters zich vakinhoudelijk willen laten ontwikkelen, heeft de rechtbank Limburg een roulatiebeleid. Dat biedt u als rechter later de mogelijkheid om in verschillende rechtsgebieden te werken. U wordt opgeleid in twee rechtsgebieden. Opleiding kan plaatsvinden zowel op locatie Maastricht als op locatie Roermond. U werkt in teamverband met andere rechters en juridisch en administratief medewerkers. Wilt u in uw sollicitatie vermelden naar welke rechtsgebieden uw belangstelling in eerste instantie uitgaat?

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 7 is de briefselectie, in week 8 zijn de analytische testen en in week 9 en 10 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 11. In week 13 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Mr. P.W.E.C. Pulles, President, via 088-3616809/088-3611658.

U kunt uw sollicitatie met de gevraagde bijlagen tot en met donderdag 30 januari 12:00 uur richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.