Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (36 uur per week); Rechtbank Limburg.

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,7 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

De rechtbank Limburg heeft één opleidingsplaats beschikbaar per 1 april 2021.

Het betreft een vacature met een generalistisch karakter, waarbij het eerste rechtsgebied van de opleiding (zoals het er nu naar uitziet) in het rechtsgebied strafrecht zal zijn. U wordt in beginsel in twee verschillende rechtsgebieden opgeleid opdat u na de opleiding in meer rechtsgebieden inzetbaar bent (zie verder hierna).

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 2 jaar inclusief voorfase. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste zes jaar relevante juridische werkervaring na uw afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding alsmede de salariëring. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.597,12 en maximaal 6002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna groeit uw salaris in jaarlijkse periodieken door tot € 7.741,61. Parttime werken is dan mogelijk.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand.

Voor magistraten die uit het Openbaar Ministerie overstappen naar de Rechtspraak gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden. Informatie daarover is op aanvraag beschikbaar.

Rechtbank Limburg

De rechtbank Limburg staat bekend als een toegankelijke en sociale organisatie waarin betrokkenheid, kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan. Verantwoordelijkheden zijn laag in de organisatie belegd. De sfeer is informeel en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief alsmede discipline worden vanzelfsprekend geacht. We hechten veel waarde aan samenwerken en verbinding, zowel als collega’s in onze rechtbank als met de maatschappij en instanties waarmee de rechtbank zakelijk te maken heeft.

Bij de rechtbank werken ongeveer 100 rechters en 500 andere medewerkers. De provincie Limburg staat bekend om de historie, gastronomie en het vele groen. Het werken als rechter in Maastricht en Roermond, twee fraaie riviersteden met een rijke historie en cultuur, geeft een extra dimensie.

De rechtbank staat verder bekend als een goede opleidingsrechtbank.

We werken als rechtbank graag met flexibele, toegewijde vakmensen met een gezonde werklust, met belangstelling voor maatschappelijke verhoudingen en wat er in de maatschappij leeft. Omdat we organisatorisch flexibel willen zijn én onze rechters zich vakinhoudelijk willen laten ontwikkelen, heeft de rechtbank een roulatiebeleid. Dat biedt u als rechter later de mogelijkheid om in verschillende rechtsgebieden te werken. Opleiding kan plaatsvinden zowel op locatie Maastricht als op locatie Roermond. U werkt in teamverband met andere rechters en juridisch en administratief medewerkers. Wilt u in uw sollicitatie vermelden naar welke rechtsgebieden uw belangstelling in eerste instantie uitgaat?

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 43 is de briefselectie, in week 44 zijn de analytische testen en in week 45 en 46 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 47. In week 49 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met:

Mr. P.W.E.C. Pulles, President, via 088 361 68 09 of 088 361 16 58.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 7 oktober a.s. richten aan de LSR via het onderstaande digitale sollicitatieformulier:

Sollicitatieformulier

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.