Rechter in opleiding (2 tot 6 jaar werkervaring) – Rechtbank Rotterdam

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Ben je zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen Rotterdam hebben we één opleidingsplaats beschikbaar per 1 april 2022. Vooral kandidaten met recente strafrechtelijke of bestuursrechtelijke voorervaring wordt gevraagd om te solliciteren.

De Rechtspraak is voor iedereen en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Juristen van alle achtergronden en oriëntaties zijn welkom om te solliciteren.

De opleiding

Afhankelijk van jouw ervaring duurt de fulltime opleiding maximaal 4 jaar inclusief voorfase. Je zult in beginsel in twee teams met twee tot drie verschillende rechtsgebieden worden opgeleid en na de opleiding ben je in meerdere teams inzetbaar.

Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, beschik je over:

 • Een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect.
 • De Nederlandse nationaliteit.
 • Minimaal twee tot maximaal zes jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die als jurist is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 april 2022. Voorafgaand aan de opleiding worden met je afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Rechtspositie

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal € 4.440,02 per maand bij een 36-urige werkweek.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, word je bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het salaris bedraagt dan € 5.636,30 bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

De rechtbank

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties in Rotterdam en Dordrecht behandelen 200 rechters jaarlijks 185.000 rechtszaken. Zij worden daarbij ondersteund door 850 juridisch medewerkers, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering. Naast de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton heeft de rechtbank een aantal specialismen. Als één van de vier concentratierechtbanken behandelt de rechtbank grote landelijke terrorisme-, cybercrime- en andere strafzaken. Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal. Als logistiek knooppunt van wereldformaat is Rotterdam een centrum voor internationale handel. Dordrecht is gelegen aan het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Rechtbank Rotterdam ontwikkelde de maritieme kamer, die als enige in Nederland zaken behandelt over scheepvaart, de haven en vervoer over water. Rechtbank Rotterdam oordeelt als de enige rechtbank in Nederland in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandsche Bank).

Innovatie

Kenmerkend voor rechtbank Rotterdam is dat ideeën voor vernieuwende projecten de ruimte krijgen. Zo kwamen succesvolle pilots als Combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak tot stand. De rode draad: de burger staat centraal in toegankelijke, oplossingsgerichte rechtspraak.

Roulatiebeleid

Rechtbank Rotterdam hanteert een roulatiebeleid voor rechters. Dit beleid biedt de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. Het bevordert de professionele ontwikkeling van de rechter en zorgt voor een flexibele organisatie. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers. We stellen het op prijs als je in jouw sollicitatie vermeldt naar welke rechtsgebieden je belangstelling uitgaat.

Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie.

Informatie

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kun je contact opnemen met het gerechtsbestuur. Hiervoor kun je contact opnemen met mevrouw mr. M.M. Gijsen, senior P&O-adviseur, tel. 088 362 55 23.

Voor informatie over de selectieprocedure verwijzen we je naar onze website: Rechter of raadsheer worden (werkenbijderechtspraak.nl).

Dit kun je verwachten van de sollicitatieprocedure

   • Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen waaronder in elk geval twee referenties tot en met maandag 27 september 2021 sturen aan de LSR via onderstaande sollicitatiebutton.
   • De twee referenties dienen te voldoen aan het volgende format.
   • Je kunt je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.
   • De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met het gerecht de voorselectie van de kandidaten.
   • De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 41 is de briefselectie, de analytische test vindt plaats tussen 15 en 20 oktober 2021. In week 43 en 44 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 45. In week 47 of 48 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.
   • De lokale selectie bestaat uit gesprekken met de bestuursleden en uit gesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie. De gesprekken met de bestuursleden staan gepland op dinsdag 26 oktober, woensdag 27 oktober en donderdag 28 oktober 2021.
   • De gesprekken met Rotterdamse Selectieadviescommissie staan gepland op maandag 1 november 2021 en dinsdag 2 november 2021. Deze planning staat vast.

We verzoeken je bovengenoemde data vast te reserveren in je agenda.

   • Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij delen we vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering mee (alle rechters binnen de rechtbank) dat je op gesprek komt en vragen we of zij relevante informatie hebben omtrent jouw persoon.
   • Bij een positief resultaat volgt een intakegesprek waarin in overleg het opleidingstraject bepaald wordt.
   • In verband met de opleidingsactiviteiten is het tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 april 2022 tot 1 juli 2022) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

Nog even alle informatie over de opleiding, selectieprocedure en de voorbereiding op jouw sollicitatie op een rijtje? Hier vind je een beknopt overzicht van alle belangrijke informatie.

Solliciteer nu