Rechter belastingrecht in opleiding (vanaf 15 jaar werkervaring) – Rechtbank Den Haag

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Het team Belastingrecht behandelt geschillen op het terrein van de Rijksbelastingen, lokale belastingen, als ook (inkomens)toeslagen en studiefinanciering. Het team bestaat, naast de teamvoorzitter, uit een hoofd juridische ondersteuning, een operationeel leidinggevende administratie, rechters, medewerkers juridische ondersteuning, medewerkers administratieve ondersteuning, een roosteraar en een managementondersteuner.

Bent je op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft je de kans om meerdere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Binnen rechtbank Den Haag hebben we per 1 januari 2022 een opleidingsplaats beschikbaar voor een zeer ervaren fiscalist (> 15 jaar ervaring) . Het betreft een vacature met een specialistisch karakter. U wordt opgeleid binnen het belastingrecht en na uw (succesvolle) opleiding zult u in beginsel werkzaam zijn binnen team Belastingrecht van de rechtbank Den Haag.

Ben je fiscalist met civiel effect en wil je, na bijvoorbeeld een carrière als belastingadviseur of fiscaal advocaat, onafhankelijk en onpartijdig met het recht bezig zijn? Dan is de overstap naar de rechterlijke macht wellicht iets voor je. Van belang is dat u ruime, specialistische, ervaring heeft op het rechtsgebied belastingrecht, eventueel meer in het bijzonder op het deelgebied van de omzetbelasting. Verder kunt u snel en effectief werken en beschikt u over goede communicatieve eigenschappen.

De Rechtspraak is voor iedereen en streeft ernaar een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Juristen van alle achtergronden en oriëntaties zijn welkom om te solliciteren.

De opleiding

Indien je een opleidingsplaats wordt aangeboden, zal in overleg een opleidingsplan worden gemaakt waarin afspraken over de vormgeving en duur van de opleiding een plaats hebben. Tijdens de opleiding zal je al grotendeels werkzaam zijn bij team Belastingrecht van de rechtbank Den Haag.

Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen, ben je in het bezit van:

  • Een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect.
  • De Nederlandse nationaliteit;
  • Ten minste vijftien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Tijdens de opleiding bedraagt jouw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding word je bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van jouw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.823,70 en maximaal  € 5.883,61 per maand.

Wanneer je na de opleiding wordt aangesteld als rechter, wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het salaris bedraagt dan € 5.636,30  of € 6.044,10, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken. Daarnaast krijg je 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mevrouw Els van Woensel, senior HR adviseur, tel 06 52 83 01 66.

Voor informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met het secretariaat van de LSR per mail: lsr@rechtspraak.nl of verwijzen we je naar onze website: www.werkenbijderechtspraak.nl

Dit kan je verwachten van de procedure

  • Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen waaronder in elk geval twee referenties t/m maandag 2 augustus 2021 sturen aan de LSR via onderstaande sollicitatiebutton.
  • De twee referenties dienen te voldoen aan het volgende format.
  • Je kan je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.
  • De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met het gerecht de voorselectie van de kandidaten.
  • De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 33 is de briefselectie, de analytische test vindt plaats tussen 20 augustus en 25 augustus 2021 en in week 35 en 36 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 37. In week 39 of 40 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

De eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

Nog even alle informatie over de opleiding, selectieprocedure en de voorbereiding op je sollicitatie op een rijtje? Hier vind je een beknopt overzicht van alle belangrijke informatie.

Solliciteer nu