Rechter in opleiding met ruime juridische werkervaring (RIO Ruim of specialist/zeer ervaren generalist; RB Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft per 1 april 2021 twee opleidingsplaatsen beschikbaar. Één opleidingsplaats is bedoeld voor een specialist met vijftien jaar of meer relevante juridische werkervaring in bestuursrecht, civielrecht, strafrecht of jeugd- en familierecht dan wel een zeer ervaren generalist met twintig jaar of meer relevante juridische ervaring. De andere opleidingsplaats is bedoeld voor een uitstekende jurist met meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring.

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de opleiding voor de specialist/zeer ervaren generalist is maximaal 12 maanden en het rechtsgebied waarin je wordt opgeleid wordt in overleg met jou vastgesteld. De duur van de opleiding voor de kandidaat met meer dan 5 jaar ervaring is in beginsel minimaal 15 maanden en maximaal 24 maanden; de rechtsgebieden waarin je wordt opgeleid worden in overleg met jou vastgesteld. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Rotterdam verzekerd.

De rechtbank Rotterdam bestaat uit twee locaties, Rotterdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 210.000 zaken worden behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft ongeveer 950 medewerkers in dienst waarvan 200 rechters. De rechtbank heeft de ambitie om het werk op beide locaties, Rotterdam en Dordrecht, te organiseren met de blik van buiten naar binnen. De maatschappij en het perspectief van de rechtzoekende staan daarbij centraal.
Met een haven van wereldformaat heeft de Rotterdamse rechtbank zich gespecialiseerd op het terrein van (inter)nationale scheepvaart-, haven- en handelszaken. Sinds 1 januari 2017 is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd voor scheepvaartzaken. Daarnaast is de rechtbank exclusief bevoegd op het terrein van telecommunicatierecht, mededingingsrecht en financieel toezicht. Tevens behandelt de rechtbank de door het Landelijk Parket en Functioneel Parket aangeleverde strafzaken onder andere op het gebied van georganiseerde misdaad en fraude.

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt bij de rechtbank Rotterdam een roulatiebeleid. Dit beleid bied je de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. De locatie waar je zult werken wordt in overleg vastgesteld. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers. Wil je in jouw sollicitatie vermelden naar welke afdeling(en) en locatie je belangstelling in eerste instantie uitgaat?

Je dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt onder meer in dat je de meestertitel hebt behaald dan wel anderszins voldoet aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Als formele vereisten gelden verder dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en tenminste vijf jaar relevante juridische werkervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Voor de kandidaat met meer dan 5 jaar werkervaring bedraagt de aanstelling in de 1e drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur per week. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van het huidige inkomen, gedurende de opleiding minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek. Na de opleiding word je ingeschaald in de schaal van rechter conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter minimaal € 5.597,12 en maximaal € 6002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.741,61 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek.
Voor specialisten/zeer ervaren generalisten kunnen onder omstandigheden andere aanstellingsvoorwaarden gelden.

Voor nadere inlichtingen kun je je wenden tot het gerechtsbestuur. Hiervoor kun je contact opnemen met mevrouw mr. M.M. Gijsen, senior P&O-adviseur, tel. 088 362 55 23.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 43 is de briefselectie, in week 44 zijn de analytische testen en in week 45 en 46 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 47. In week 49 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie. Van deze planning kan niet worden afgeweken.
De lokale selectie bestaat uit gesprekken met de bestuursleden en uit gesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie. De gesprekken met de bestuursleden staan gepland op maandag 2 november 2020 en dinsdag 3 november 2020. De gesprekken met Rotterdamse Selectieadviescommissie staan gepland op maandag 9 november 2020 en dinsdag 10 november 2020. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

Je wordt verzocht bovengenoemde data gereserveerd te houden.

Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij wordt vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering (alle rechters binnen de rechtbank) meegedeeld dat je op gesprek komt en gevraagd of zij relevante informatie hebben omtrent jouw persoon.
Bij positief resultaat volgt in week 51 of week 1 een intakegesprek waarin in overleg het opleidingstraject bepaald wordt.

Voor de kandidaten met meer dan 5 jaar werkervaring is het tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juni 2021) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 7 oktober a.s. richten aan de LSR via één van onderstaande digitale sollicitatieformulieren.

Sollicitatieformulier vacature RIO specialist/zeer ervaren generalist

Sollicitatieformulier vacature RIO Ruim

U kunt maximaal bij 2 gerechten solliciteren per selectieprocedure.