Rechtbank Den Haag zoekt een belastingrechter

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om ingewikkelde, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige rechtbank in Nederland bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en inzake de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridische en administratieve medewerkers en medewerkers van de bedrijfsvoering).

 Team belastingrecht

Het team belastingrecht van de rechtbank Den Haag behandelt vele soorten zaken. De meeste hebben betrekking op de vraag hoeveel belasting of premie iemand moet betalen, soms gaat het er ook om hoeveel geld iemand krijgt, zoals bij toeslagen of studiefinanciering. Alle eisen een hoge mate van deskundigheid en meer of minder specialistische kennis. Binnen het team is op dit moment behoefte aan iemand met ruime ervaring, liefst op het terrein van de Vennootschapsbelasting of op het terrein van de Omzetbelasting. De nieuwe rechter zal niet alleen dergelijke zaken gaan behandelen, maar als allround fiscalist meedraaien in het team. Betrokkene moet iemand zijn die over een bredere belangstelling beschikt en bereid is zich op termijn ook in andere vakgebieden te verdiepen. Na een ruime periode is overigens een overstap naar een ander team binnen de rechtbank mogelijk.

Opleiding

De rechtbank heeft per 1 januari 2020 een opleidingsplaats beschikbaar voor kandidaten die nog geen deel uitmaken van de rechterlijke macht. De opleiding leidt, na gebleken geschiktheid, tot een voordracht voor benoeming tot rechter. In de functie van rechter in opleiding volgt u een op de persoon toegesneden opleiding, welke u in beginsel binnen het team belastingrecht en binnen een ander team van de rechtbank doorbrengt. De opleiding duurt in beginsel minimaal 15 maanden. Voorafgaand aan de opleiding worden met u, mede aan de hand van uw voorervaring, afspraken gemaakt over de aard, inhoud en duur van de opleiding.

Functie‐eisen

Als rechter werkt u zelfstandig en onafhankelijk, met beide benen in de maatschappij. U weet snel juridische en maatschappelijke posities te doorgronden en voert de regie in de zaaks‐ en zittingsbehandeling. U stuurt de verwachtingen van de procespartijen, tegen de achtergrond van de maatschappelijke implicatie. U luistert actief en handelt integer. U bent in staat om de juridische en maatschappelijke consequenties van uw eigen oordeel in te schatten en u beschikt over een kritische oordeelsvorming. U weet knopen door te hakken en daarin doortastend te handelen, ook als de druk toeneemt. Om in aanmerking te komen voor deze opleidingsplaats beschikt u over minimaal 5 jaar juridische werkervaring. Naast bovenvermelde functie‐eisen geldt dat u dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Meer informatie over deze vereisten vindt u op www.rechtspraak.nl.

Arbeidsvoorwaarden

Indien u na uw opleiding wordt benoemd tot rechter bedraagt het brutosalaris minimaal € 5.223,‐ en maximaal € 7.224,-,‐ per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36‐urige werkweek. Parttime werken is dan mogelijk. Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie 9a. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.616,‐ en maximaal € 5.452,‐ per maand.

Meer informatie

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Na gebleken geschiktheid in deze landelijke procedure nodigt de benoemingsadviescommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u het secretariaat via deze gegevens benaderen.

Voor functie‐inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met de rechtbank Den Haag (tel. secretariaat: 088 – 361 2021)

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 van 2019 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 38 of 39. In week 40 zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale selectie in week 41, 42 of 43 eindigt de selectieprocedure.

In sommige procedurestappen kunt u een voorkeursdatum aangeven. De LSR zal hier dan proberen rekening mee te houden, maar kan zich hier niet aan committeren. Van de genoemde weeknummers kan niet worden afgeweken. U wordt derhalve aangeraden hier alvast rekening mee te houden in uw planning.

 

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 15 augustus 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier:

https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=Solliciteren_017&ActiveNodeId=2019000861|Rechter|Rechtbank%20Den%20Haag