Raadsheer in opleiding (team strafrecht) – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Topcriminelen, ruziënde buren, drugsverslaafden, dierenactivisten, slachtoffers van verkeersongevallen, overvallers … een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben recht op of behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Als strafrechter in hoger beroep wordt die beslissing in de regel in teamverband genomen. Samen met twee andere raadsheren en een griffier behandelt u in een meervoudige strafkamer strafzaken in hoger beroep.

Het gerechtshof wil met modern vakmanschap bijdragen aan tijdige, deskundige en voorspelbare appelrechtspraak. Medewerkers máken het gerechtshof. Hun kwaliteiten en competenties zijn belangrijk voor het bereiken van onze doelen. Daarom geeft het gerechtshof ruim baan aan de professional. We stimuleren kwaliteit en investeren in opleiding en (persoonlijk) leiderschap. We voeren onze werkzaamheden uit in nauwe onderlinge samenwerking en op hoog niveau. We zijn ons bewust van onze onafhankelijke rol in de rechtsstaat. En tegelijkertijd hebben we oog voor wat er leeft in de samenleving.

Het gerechtshof verwelkomt graag collega’s van alle achtergronden en oriëntaties. Het gerechtshof bevordert een cultuur waar iedere medewerker zich elke dag gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Raadsheer worden: iets voor u?

Bent u samenwerkingsgericht en op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Vindt u het een uitdaging om vanuit andere invalshoeken in het strafrecht te werken of uw theoretische kennis om te zetten in praktische besluitvorming? Een functie als raadsheer geeft u de kans om uw eigen rechtsgebied en ook andere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen.

Opleidingstraject

Om in het team strafrecht raadsheer te worden, volgt u een opleiding op maat, die qua duur, aard en inhoud wordt afgestemd op uw voorervaring en beoogde werkomgeving. Momenteel staat hiervoor een opleidingsplaats open. De opleiding tot raadsheer start per 1 april 2022. Afhankelijk van uw ervaring duurt de opleiding 15 maanden tot 2 jaar.

Om voor de opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:

  • Een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect.
  • De Nederlandse nationaliteit;
  • Ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch kunt u vinden op Werkenbijderechtspraak.nl.

Rechtspositie

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de WRRA. Het salaris bedraagt minimaal € 7.795,80 en maximaal € 8.593,79 bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (2e klasse) worden vergoed. Tijdens de opleiding krijgt u een aanstelling als raadsheer-plaatsvervanger voor de duur van de opleiding. Bij succesvolle afronding van de opleiding volgt een vaste aanstelling en benoeming tot raadsheer.

Informatie

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met John van Krieken, teamvoorzitter strafrecht team 1, telefoon 06 48 13 58 90, Juliette Nederlof, teamvoorzitter strafrecht team 2, telefoon 06 22 40 62 83 of Bart Stapert, raadsheer in het team strafrecht, telefoon 06 46 23 87 08.

Voor informatie over de selectieprocedure verwijzen we u naar de website: Rechter of raadsheer worden (werkenbijderechtspraak.nl).

Dit kan je verwachten van de procedure

  • Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen waaronder in elk geval twee referenties tot en met maandag 27 september 2021 sturen aan de LSR via onderstaande sollicitatiebutton.
  • De twee referenties dienen te voldoen aan het volgende format.
  • Je kan je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.
  • De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met het gerecht de voorselectie van de kandidaten.
  • De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 41 is de briefselectie, de analytische test vindt plaats tussen 15 en 20 oktober 2021. In week 43 en 44 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 45. In week 47 en 48 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Nog even alle informatie over de opleiding, selectieprocedure en de voorbereiding op je sollicitatie op een rijtje? Hier vind je een beknopt overzicht van alle belangrijke informatie.

Solliciteer nu