Raadsheer in opleiding (team belastingrecht) – Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem en of Leeuwarden)

Ben jij een zeer ervaren jurist die tot raadsheer wil worden opgeleid? En ben je toe aan een nieuwe uitdaging en/of verdere persoonlijke ontwikkeling? Solliciteer dan nu voor raadsheer in opleiding bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Ons gerechtshof

Jaarlijks behandelt en beslist het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in ruim 25.000 hoger beroepszaken van vier rechtbanken uit zeven provincies. Rechtspraak in hoger beroep biedt de meerwaarde van collegiale besluitvorming door drie raadsheren met oog voor de menselijke maat en ontwikkelingen in de samenleving. Bij ons hof werken ongeveer 525 collega’s, onder wie 160 raadsheren. We zijn één hof met twee kantoorlocaties in Arnhem en Leeuwarden en drie zittingslocaties (Arnhem, Leeuwarden en Zwolle). Samen werken wij op  hoog niveau aan het bereiken van onze doelstelling: goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak in hoger beroep.

Binnen onze hechte teams werken we hard en voelen we ons verantwoordelijk voor ons werk. Een plezierige werkomgeving vinden we heel belangrijk. De sfeer is informeel en collegiaal. We streven naar een hof met een diversiteit aan achtergronden, oriëntaties en kennis. Nieuwe collega’s die daaraan bijdragen nodigen we van harte uit om te solliciteren!

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over werken bij het hof Arnhem-Leeuwarden.

Ons team belastingrecht

Het team belastingrecht is een hecht team van raadsheren, fiscaal-juridische secretarissen en administratief medewerkers. Op beide locaties werken met diverse kamers die bestaan uit raadsheren en secretarissen.  Het team belastingrecht bestaat uit zestien raadsheren.

Raadsheer worden: iets voor jou?

Als raadsheer behandel en beslis je in hoger beroep. De meervoudige zitting staat centraal in de behandeling van onze zaken. Je zet jouw kennis en ervaring in voorafgaand en tijdens de zitting en participeert in het gezamenlijke raadkameren en het opstellen van de uitspraken. Onze hoogopgeleide en ervaren fiscaal-juridisch medewerkers ondersteunen je in je werkzaamheden. Collegiaal samenwerken gaat jou uitstekend af.

Als je belangstelling hebt voor de functie kun je bellen met Richard Spek, voorzitter team belastingrecht, via 06 46 90 83 78.

Je kunt ook bellen met Han Verhagen via 06 46 35 17 98. Hij heeft de opleiding doorlopen en is sinds dit jaar benoemd tot raadsheer bij ons hof. Hij kan je meer vertellen over de opleiding, functie en selectie.

Opleidingstraject

Als raadsheer in opleiding word je aan de hand van een op maat gesneden opleidingsplan binnen 1-2 jaar opgeleid tot raadsheer. De praktijk wijst uit dat voor deze opleiding gemiddeld 1,5 jaar nodig is. De opleiding bestaat uit een combinatie van landelijke cursussen en trainingen met een lokale praktijkopleiding. Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio dat tussentijds en aan het einde van de opleiding door een landelijke beoordelingscommissie wordt getoetst. Het bestuur van ons hof stelt jouw beoordeling vast. Na een positieve beoordeling volgt jouw benoeming tot raadsheer.

Om voor de opleidingsplaats in aanmerking te komen, heb je:

  • Een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect.
  • De Nederlandse nationaliteit.
  • Ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na het afstuderen als jurist, bij voorkeur c.q. grotendeels op het terrein van belastingrecht. Daarvan werkte je ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Met dit laatste wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kun je vinden op www.rechtspraak.nl

Rechtspositie

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de WRRA. Het salaris bedraagt minimaal € 7.795,80 en maximaal € 8.593,79 bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. Reiskosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (2e klasse) worden vergoed. Tijdens de opleiding krijgt u een aanstelling voor de duur van de opleiding. Bij succesvolle afronding van de opleiding volgt een vaste aanstelling en benoeming tot raadsheer.

Informatie

Informatie over de functie-eisen en voorwaarden vind je op www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden. Meer informatie over ons gerechtshof kun je vinden op  https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden. Of bekijk deze video.

Voor informatie over de selectieprocedure verwijzen we u naar onze website:  Rechter of raadsheer worden (werkenbijderechtspraak.nl).

Dit kan je verwachten van de procedure

  • Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen waaronder in elk geval twee referenties tot en met maandag 27 september 2021 sturen aan de LSR via onderstaande sollicitatiebutton.
  • De twee referenties dienen te voldoen aan het volgende format.
  • Je kan je per wervingsronde bij maximaal twee gerechten aanmelden.
  • De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht in samenspraak met het gerecht de voorselectie van de kandidaten.
  • De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 41 is de briefselectie, de analytische test vindt plaats tussen 15 en 20 oktober 2021. In week 43 en 44 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 45. In week 47 en 48 voer je de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie Rechters.

Nog even alle informatie over de opleiding, selectieprocedure en de voorbereiding op je sollicitatie op een rijtje? Hier vind je een beknopt overzicht van alle belangrijke informatie.

Solliciteer nu