Raadsheer familierecht

Het gerechtshof Den Haag behandelt zaken op het gebied van civiel recht, straf- en belastingrecht in hoger beroep. Het hof geeft invulling aan de kernwaarden van de appelrechtspraak: kwaliteit, rechtsbescherming, rechtseenheid, rechtsontwikkeling en tijdigheid. Vernieuwing in processen en cultuurverandering moeten bijdragen aan een goede aansluiting bij de behoeften vanuit de samenleving en dat is dan ook een van de speerpunten van het hof.

Er is momenteel een vacature voor:

Raadsheer familierecht

Werken bij team familierecht

Als raadsheer familierecht behandelt u – als lid van een doorgaans meervoudige kamer – rechtszaken op het terrein van het familie- en jeugdrecht en het erfrecht in hoger beroep. Het betreft zowel verzoekschrift- als dagvaardingsprocedures op deze terreinen. U spreekt recht met voortdurende aandacht voor rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming tegen de achtergrond van de maatschappelijke ontwikkelingen. U werkt nauw samen met andere raadsheren en met juridische en administratieve medewerkers.

Functie-eisen

U bent een gedreven en ervaren professional in het familie(proces)recht en heeft met name aantoonbare kennis van, en ervaring en affiniteit met de behandeling van complexe financiële echtscheidingszaken (huwelijksvermogensrecht en alimentatierecht). Bij voorkeur heeft u ook aantoonbare kennis van, en ervaring en affiniteit met de behandeling van erfrechtzaken. Verder is het een pré als u ervaring hebt met het schrijven van vonnissen en/of arresten, dan wel u over zodanige schrijfervaring beschikt dat verwacht mag worden dat u binnen een korte tijd in staat bent om arresten te schrijven. U beschikt over ten minste tien jaar werkervaring als jurist. U hebt ruime ervaring als rechter dan wel een afgeronde opleiding tot raadsheer. U ziet uit naar de collegiale samenwerking die kenmerkend is voor de meervoudige appelrechtspraak.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u bellen met: De heer mr A. Olland, afdelingsvoorzitter civiel recht: 088 362 23 46

Solliciteren?

Indien u belangstelling heeft voor de vacature van raadsheer dan kun u uw sollicitatiebrief, vergezeld van een actueel CV, sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. M.W. Koek, via hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van raadsheer familierecht.

Als we na een eerste gespreksronde de procedure met u voortzetten, verzoeken we u twee referenten op te geven.

www.rechtspraak.nl
twitter: @HofDenHaag