President

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht. De Rechtspraak staat daarmee in dienst van de samenleving. Een samenleving waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

Rechtbank Oost-Brabant

Bij de rechtbank Oost-Brabant werken ruim 600 bevlogen, trotse en betrokken medewerkers. In ons werk staat de rechtzoekende centraal en is er ook veel aandacht voor elkaar.

Of je nu juridisch medewerker, rechter, administratief medewerker, bode, adviseur of president bent: bij de rechtbank Oost-Brabant zijn we samen verantwoordelijk voor een goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Met elkaar behandelen we op jaarbasis ruim 100.000 zaken. Dat gebeurt in het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch (pal naast het centraal station) en in het gerechtsgebouw in het centrum van Eindhoven.

De rechtbank Oost-Brabant zoekt

een energieke, inspirerende president met visie, durf en gevoel voor humor

U bent de voorzitter van een driekoppig, collegiaal gerechtsbestuur dat samen met de teamvoorzitters de koers uitzet voor de rechtbank. U behartigt de belangen van de rechtbank Oost-Brabant en van de gehele rechtspraak, werkt samen met de andere gerechten en de Raad voor de rechtspraak en draagt actief bij aan het verder ontwikkelen van een maatschappelijk effectieve rechtspraak. Als boegbeeld van onze organisatie zorgt u voor verbinding met ketenpartners en organisaties in onze regio.

Als president:

 • heeft u een duidelijke visie op de rechtspraak en de taak van de rechtbank Oost-Brabant;
 • weet u wat er leeft onder medewerkers, bent u zichtbaar in de organisatie en schuift u regelmatig aan bij werkoverleggen in de teams;
 • geeft u medewerkers ruimte en vertrouwen om hun werk in te richten;
 • enthousiasmeert u medewerkers en stimuleert u hen hun talenten en ideeën in hun werk te benutten;
 • bent u toegankelijk; de deur van uw werkkamer staat regelmatig open;
 • bevordert u een open feedbackcultuur en geeft u ook daarin het goede voorbeeld;
 • zorgt u voor verbinding tussen medewerkers, teamvoorzitters en het bestuur;
 • werkt u graag constructief samen met de ondernemingsraad;
 • richt u zich op verdere vernieuwing van de rechtspraak om rechtzoekenden nog beter van dienst te zijn;
 • maakt u zich zichtbaar sterk voor kwalitatief goede rechtspraak en durft u stelling te nemen, ook als er weerstand dreigt;
 • toont u zich maatschappelijk betrokken;
 • onderkent u het belang van een transparante en begrijpelijke rechtspraak;
 • draagt u de rechtbankbrede competenties uit: omgevingsbewust, ondernemend, resultaatgericht en (professionele) integriteit.

Functie-eisen
U bent een ervaren rechter en heeft relevante bestuurlijke ervaring. Meer informatie over de functie vindt u in het landelijk functieprofiel.

Benoeming en salaris

De benoeming tot president van de rechtbank Oost-Brabant is voor 6 jaar en gebeurt via een Koninklijk Besluit. Het salaris voor een 36-urige werkweek bedraagt maximaal € 9790,58 bruto (salariscategorie 4). Daarnaast is er een onkostenvergoeding van € 181,51 bruto per maand.

Meer informatie

Informatie over de lokale bijzonderheden kunt u inwinnen bij dhr. M.J. Kemp, lid van het gerechtsbestuur van de rechtbank Oost-Brabant, te bereiken via telefoonnummer 088-3613811.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met mevr. M van Duijne Strobosch, MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21181157 of md.rvdr@rechtspraak.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook het landelijk functieprofiel opvragen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie

Uw sollicitatie richt u uiterlijk 21 januari 2019, 09.00 uur per e-mail aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. H.C. Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl.

De gesprekken met de lokale benoemingsadviescommissie en de ondernemingsraad zijn op woensdag 30 januari 2019 in ’s-Hertogenbosch. Het gesprek met de landelijke selectiecommissie is op 25 februari 2019 in Den Haag.