Kwaliteitscoördinator (senior rechter) Familie- en Jeugdrecht (32-36 uur)

Voor het team Familie- en Jeugdrecht zoekt de rechtbank Oost-Brabant een enthousiaste, initiatiefrijke en op samenwerking gerichte kwaliteitscoördinator (senior rechter).

De rechtbank Oost-Brabant

We werken met zo’n 700 collega’s in onze rechtbank aan goede rechtspraak. Dat doen we vanuit het Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch (pal naast het centraal station) en het gerechtsgebouw in het centrum van Eindhoven. Jij gaat werken in het Paleis van Justitie.

We zijn een organisatie met trotse medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en zich ook verantwoordelijk voelen. Een organisatie waarin we samenwerking en werkplezier heel belangrijk vinden en werken vanuit de  gemeenschappelijke kernwaarden: ‘de rechtzoekende centraal’, ‘samenwerken met aandacht voor elkaar’. Bij ons staan vertrouwen, gelijkwaardigheid en veiligheid hoog in het vaandel, worden talenten benut en is er voor iedereen ruimte om initiatieven te nemen en om te leren van fouten.

Wat je gaat doen

In het team Familie- en Jeugdrecht van de rechtbank werken zo’n 70 rechters, gerechtsjuristen en administratief medewerkers samen.

Kwaliteitscoördinator

Als kwaliteitscoördinator lever je, naast jouw rol als senior rechter, een actieve bijdrage aan het kwaliteitsbeleid en zorg je voor de verbetering daarvan. Dit betekent dat jij binnen het team Familie- en Jeugdrecht (F&J) een belangrijke rol hebt in het opstellen van het kwaliteitsbeleid, dat je toeziet op de uitvoering daarvan en dat je anderen motiveert. Ook initieer je binnen het team activiteiten op het gebied van kwaliteit. Verder zorg je voor opleiding, intervisie en het verbeteren van processen en kun je ingezet worden als RIO-opleider. Je hebt hierover regelmatig contact met het managementteam. In overleg met de leidinggevenden en de kwaliteitscoördinatoren van de andere rechtsgebieden bevorder je de rechtseenheid (in je rechtsgebied), uniformiteit, neem je samen kwaliteitsverbeterende maatregelen en draag je bij aan cluster- en teamoverstijgende samenwerking. Daarnaast ben je voor andere rechtbanken en externen het aanspreekpunt op het gebied van kwaliteit en de organisatie van kennis. Verder neem je namens het team F&J deel aan de rechtbankbrede kwaliteitscommissie. Dat houdt in dat je met de kwaliteitscoördinatoren uit de andere rechtbankteams en de portefeuillehouder kwaliteit uit het gerechtsbestuur bijdraagt aan een rechtbankbrede visie op kwaliteit, het bestuur adviseert en zo nodig rechtbankbrede activiteiten op het gebied van kwaliteit initieert.

Rechtspreken

Het grootste deel van je tijd werk je als senior rechter. Je bereidt als senior rechter je zaken voor en voert regie in het werkproces. Je leidt de behandeling op zitting, beproeft regelingen tussen partijen en neemt beslissingen die je vertaalt in heldere uitspraken. Verder treed je op als voorzitter bij meervoudige kamerbehandelingen en kun je ingezet worden op complex(ere) zaken. Je geeft richting aan het juridisch debat en de rechtsvorming en bent voor collega’s een vakinhoudelijke vraagbaak. Je werkt nauw en constructief samen met de gerechtsjuristen en administratief medewerkers in het team en bent mede verantwoordelijk voor de prestaties in het team.

Wat we van je vragen

Wij verwachten dat je een bijdrage levert aan de kwaliteit binnen het team Familie- en Jeugdrecht en aan de rechtbank als geheel, aan tijdige rechtspraak met de rechtzoekende centraal en aan werkplezier. Je hebt ruime ervaring als senior rechter in en kennis van Familie- en Jeugdrecht en vindt het vanzelfsprekend deze te delen. Je bent daarnaast sterk in het analyseren van processtukken en weet goed evenwicht te vinden tussen kwaliteit en kwantiteit.  Je bent organisatiesensitief, maakt gemakkelijk contact en werkt graag samen. Je hebt coachende vaardigheden, inspireert en motiveert je collega’s en bent in staat anderen te overtuigen. Je houdt rekening met andere onderdelen van de organisatie, ziet het belang in van externe oriëntatie en vindt het belangrijk om daarin te investeren.

Het landelijke functieprofiel voor senior rechter met onder meer de gevraagde competenties en resultaatgebieden en het taakprofiel kwaliteitscoördinator zijn van toepassing op deze functie.

Wat we je bieden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld volgens de Wet Rechtspositie Rechterlijk Ambtenaren (WRRA) en cao rechterlijke macht:

  • salariscategorie 8;
  • verlof van 144 + 21,6 wettelijke respectievelijk bovenwettelijke vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur;
  • vakantiegeld 8% en eindejaarsuitkering 8,3%;
  • pensioenopbouw volgens het ABP;
  • een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer als je reist met het openbaar vervoer (2e klas)

Voor de rol van kwaliteitscoördinator krijg je een vrijstelling.

Interesse?

Je kunt je sollicitatie (cv, motivatiebrief en referenties) voor 2 februari 2023 per  e-mail sturen naar rbvacatures.denbosch@rechtspraak.nl. Richt je sollicitatie aan André Wolfs, teamvoorzitter Familie- en Jeugdrecht.  De gesprekken worden gepland in week 6.

Interesse maar eerst nog wat vragen? Neem dan contact op met André Wolfs, teamvoorzitter, via 06 55 69 93 76 of a.wolfs1@rechtspraak.nl.