Kantonrechter in opleiding

Vacature: Kantonrechter in opleiding

De rechtbank Den Haag zoekt voor spoedige indiensttreding een kantonrechter in opleiding.

Bent u een zeer ervaren (> 15 jaar) civiel jurist en wilt u, na bijvoorbeeld een carrière als advocaat, onafhankelijk en onpartijdig met het recht bezig zijn? Dan is de overstap naar de rechterlijke macht wellicht iets voor u.

Van belang is dat u ruime, specialistische, ervaring heeft op één of meer van de rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht en consumentenrecht. Kennis van aandelen lease strekt tot aanbeveling. Verder kunt u snel en effectief werken en beschikt u over goede communicatieve eigenschappen.

 

Kantonrechter in opleiding

Binnen rechtbank Den Haag hebben we een opleidingsplaats beschikbaar voor een zeer ervaren jurist. Het betreft een vacature met een specialistisch karakter. U wordt opgeleid binnen het civielrecht en na uw (succesvolle) opleiding zult u in beginsel werkzaam zijn binnen team Kanton Den Haag. Op termijn is het mogelijk dat u ook binnen andere civiele teams zult worden ingezet.

 

De werving, selectie en opleiding

Als kandidaat moet u voor deze vacature geschikt worden bevonden door de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR). Na gebleken geschiktheid in de landelijke procedure nodigt de benoemingsadviescommissie van de rechtbank u uit voor een sollicitatiegesprek.

Meer informatie over de formele vereisten en de selectieprocedure- en instrumenten vindt u op de website van de LSR.

Indien u een opleidingsplaats wordt aangeboden, zal in overleg met u een opleidingsplan worden gemaakt waarin afspraken over de vormgeving en duur van de opleiding een plaats hebben. Tijdens de opleiding zult u al grotendeels werkzaam zijn bij team kanton Den Haag.

Tijdens de opleiding werkt u minimaal 32 uur per week.

 


Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

 

Team Kanton Den Haag

Rechtbank Den Haag heeft twee kantonteams (locatie Den Haag en locatie Leiden/Gouda). Team kanton Den Haag kent een groot aantal verschillende werkterreinen, variërend van civiele zaken (dagvaardingen en kortgedingen), arbeidszaken alsook extrajudiciële zaken (curatele, bewind en mentorschap).
Het team bestaat, naast de teamvoorzitter, uit een hoofd juridische ondersteuning, kantonrechters, medewerkers juridische ondersteuning, medewerkers administratieve ondersteuning, een roosteraar en managementondersteuners.

De procedure

Indien u zich wilt oriënteren op een overstap naar de rechterlijk macht of vragen heeft over de functie of de opleiding, dan kunt u contact opnemen met de rechtbank Den Haag via het secretariaat van het gerechtsbestuur (telefoonnummer 088-3612021).

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 van 2019 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 de voorgesprekken. Het assessment vindt plaats in week 38 of 39. In week 40 zijn de eindgesprekken bij de LSR en na de lokale selectie in week 41, 42 of 43 eindigt de selectieprocedure.

In sommige procedurestappen kunt u een voorkeursdatum aangeven. De LSR zal hier dan proberen rekening mee te houden, maar kan zich hier niet aan committeren. Indien u voornemens bent uw belangstelling kenbaar te maken wordt u aangeraden alvast met de planning rekening te houden.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mw. mr. A.M.E. Blees-Elissen, beleidsmedewerker HRM (via het secretariaat: tel. nr. 088 3622314).

 

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 15 augustus 2019 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier:

https://formulieren.rechtspraak.nl/Formulier.aspx?scenario=Solliciteren_017&ActiveNodeId=2019000863|Rechter|Rechtbank%20Den%20Haag