Jeugdrechter in opleiding met (zeer) ruime juridische werkervaring, rechtbank Den Haag

Een rechter ziet iedereen
Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Bent u een zeer ervaren (> 15 jaar) jeugdrechtspecialist en wilt u onafhankelijk en onpartijdig met het recht bezig zijn? Dan is de overstap naar de rechterlijke macht wellicht iets voor u. Binnen de rechtbank Den Haag hebben we per 1 juli 2020 een specialistische opleidingsplaats beschikbaar voor een zeer ervaren jurist op het gebied van jeugdrecht. U wordt opleid binnen het team Jeugd- en Zorgrecht en na uw succesvolle opleiding zult u werkzaam zijn in dit team.

Van belang is dat u beschikt over een ruime en actuele kennis van en praktijkervaring met het jeugd- en bij voorkeur ook het zorgrecht. Het team Jeugd- en Zorgrecht behandelt civiele jeugdbeschermingszaken (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen), jeugdstrafzaken, leerplichtzaken en Wvggz- en Wzd-zaken.

De opleiding

Indien u een opleidingsplaats wordt aangeboden, zal in overleg met u een opleidingsplan worden gemaakt waarin afspraken over de vormgeving en duur van de opleiding een plaats hebben. Tijdens de opleiding zult u al grotendeels werkzaam zijn bij team Jeugd- en Zorgrecht van de rechtbank Den Haag.

Tijdens de opleiding werkt u minimaal 32 uur per week.

Om voor deze opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste vijftien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 juli 2020. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, bedraagt het salaris minimaal € 5.884,- en maximaal
€ 7.589,- bruto bij een 36-urige werkweek.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,07 per maand. Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en andere aanstellingsvoorwaarden.

Rechtbank Den Haag

Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 150.000 zaken. Omdat de Staat der Nederlanden in Den Haag is gevestigd, beslist de Haagse rechter vrijwel alle (civiele) zaken tegen de Rijksoverheid. Regelmatig gaat het dan om complexe, geruchtmakende of gevoelige zaken met een groot maatschappelijk belang of vergaande – mogelijk ook politieke – consequenties. Daarnaast heeft de Haagse rechtbank een aantal bijzondere bevoegdheden. Zo is de rechtbank bijvoorbeeld als enige bevoegd in octrooizaken, militaire ambtenarenzaken, zaken als bedoeld in de Wet Internationale Misdrijven en de overlevering van verdachten aan de bijzondere VN-tribunalen en het Internationaal Strafhof. Er werken circa 200 rechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering).

Team Jeugd- en Zorgrecht

Het team Jeugd- en Zorgrecht bestaat, naast de teamvoorzitter, een hoofd juridische ondersteuning en een operationeel leidinggevende van de administratie, uit ca. 15 jeugdrechters, 32 medewerkers juridische ondersteuning en 13 medewerkers administratieve ondersteuning, een roosteraar en een managementondersteuner.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 7 is de briefselectie, in week 8 zijn de analytische testen en in week 9 en 10 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 11. In week 13 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen via het secretariaat van het gerechtsbestuur telefoonnummer 088-3612021.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met 30 januari 12.00 uur a.s. richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.