Afdelingsvoorzitter strafrecht gerechtshof Den Haag

Komen jouw stevigheid, verbindende kracht en je ruime ervaring als strafrechter hier samen?

 

Het gerechtshof Den Haag zoekt een:

 

Afdelingsvoorzitter strafrecht

 

Ons gerechtshof Den Haag en de afdeling strafrecht

Het gerechtshof Den Haag behandelt rechtszaken in hoger beroep van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. Het hof werkt voortdurend aan vernieuwing van werkwijzen, digitalisering en cultuurverandering om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de samenleving. De sfeer is prettig, gericht op samenwerking en persoonlijke ontwikkeling.

De afdeling strafrecht bestaat uit 3 teams, elk bestaande uit zo’n 35 raadsheren en juridisch medewerkers. Elk team staat onder leiding van een teamvoorzitter, bijgestaan door een teamsecretaris.

 

Wat ga je doen?

Jaarlijks maak je met het hofbestuur afspraken over de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties van de afdeling en stuur je – vooral via de teamvoorzitters – op de realisatie daarvan, in nauw overleg met het OM. Je staat voor de belangen van de afdeling binnen het spanningsveld waarin je opereert. Je werkt vanuit duidelijke verantwoordelijkheden en toont vertrouwen in de capaciteiten van diegenen die verantwoordelijk zijn. Je leidt het afdelingsMT, dat verder bestaat uit de teamvoorzitters en het hoofd bedrijfsvoering, en je zorgt (met het OM) voor de aansturing van de gemeenschappelijk voor het hof en parket georganiseerde administratie. Je vertegenwoordigt het hof in het landelijk overleg voor de vakinhoud (LOVS).

 

Wie zoeken wij?

Actuele ontwikkelingen voor het hof zijn: groeiende instroom van impactvolle, mediagevoelige (mega)appelzaken, digitalisering, samenwerking tussen de hoven, omgaan met werkdruk en renovatie van het gerechtsgebouw.

Om hierop te kunnen inspelen, ben je een stevig leider die durf toont bij lastige vraagstukken en die resultaat bereikt door een mensgerichte, verbindende benadering van de medewerkers. Een fijne sfeer, waar ieder zich wel bij voelt, vind je belangrijk. Je bevordert een lerende cultuur en het op waarderende manier bespreekbaar maken van feedback. Je bent inhoudelijk een sparringpartner voor de juridische professionals.

Het landelijk functieprofiel van afdelingsvoorzitter gerecht [intro] is van toepassing. Je hebt ruime ervaring als rechter of raadsheer in het strafrecht en als leidinggevende/bestuurder in een gerecht in eerste of tweede aanleg.

 

Wat bieden we je?

Als één van de twee afdelingsvoorzitters in het hof krijg je een invloedrijke positie in het hof en in de landelijke strafrechtspleging. Je staat in nauw contact met het gerechtsbestuur en bent mede bepalend bij de strategische koers van/in het hof. Je kunt nog steeds actief blijven in het juridisch-inhoudelijke werk (desgewenst tot 0,4 fte).

De afdelingsvoorzitter ontvangt een toelage naar het salarisniveau van senior raadsheer indien deze nog geen senior raadsheer is alsmede een toelage voor afdelingsvoorzitter. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid, benoeming tot senior raadsheer plaatsvinden.

 

Sollicitatieprocedure

Je kan tot en met donderdag 12 september 2019 een digitale sollicitatiebrief met CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. M.W. Koek, op mailadres hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van Afdelingsvoorzitter strafrecht hof Den Haag. Je wordt verzocht daarbij twee referenten te noemen die bereid zijn om binnen 8 dagen op verzoek van het hof een schriftelijke referentie over je leiderschapsvaardigheden in te sturen. Ben je werkzaam in een ander gerecht dan zal ook aan je huidige president om een schriftelijke referentie worden gevraagd.

Het kan zijn dat gevraagd wordt een assessment te ondergaan.

Zoals nu voorzien, vinden selectiegesprekken plaats van 20 t/m 25 september en op 2 oktober 2019.

 

Voor nadere inlichtingen over de vacature kan je een (telefonische) afspraak maken met mr. M.W. Koek, president hof Den Haag, via mailadres secretariaat.bestuur.hof-dh@rechtspraak.nl