De Centrale Raad van Beroep zoekt nieuwe raadsheren

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners werkzaam.

De CRvB staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat.

De CRvB wil inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Wegwerken van achterstanden, verkorting van doorlooptijden, meer maatwerk en regie en digitalisering van procedures zijn daarvan belangrijke uitingen. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Vanaf 1 januari 2020 is sprake van drie werkstromen: Bijstand, Sociale Verzekeringen en de werkstroom Ambtenaren en Pensioenen, Sociale Voorzieningen en Internationale Kamer. De Internationale Kamer speelt een centrale rol bij de behandeling van en advisering over internationaalrechtelijke zaken binnen de CRvB.

Er zijn vacatures binnen verschillende werkstromen.

Wat u gaat doen

Als raadsheer bent u bij de CRvB verantwoordelijk voor de be- en afhandeling van zaken. De juridische nabewerking kan zowel het meelezen van conceptuitspraken als het zelf schrijven hiervan inhouden.

Daarbij zorgt u voor de regievoering gericht op een efficiënt en effectief procesverloop en voor een transparante communicatie richting alle betrokkenen. Als lid van de meervoudige kamer bent u samen met de voorzitter en het andere lid van de kamer verantwoordelijk voor de behandeling ter zitting en de inhoud en tijdigheid van de uitspraken. Daarnaast kunnen aan u als unusrechter of als voorzieningenrechter zaken worden voorgelegd. Behalve beslechting van geschillen in individuele zaken behelst uw taak ook het leveren van bijdragen aan rechtsvorming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid. Dit vereist een breed inzicht in het recht.

Wie we zoeken

Goede, tijdige, begrijpelijke en toegankelijke rechtspraak is een teamprestatie! U werkt samen met (senior)gerechtsauditeurs en juridisch medewerkers en met andere ondersteunende collega’s, zoals zittingsgriffiers, administratief medewerkers en bodes.
De CRvB zoekt uitdrukkelijk een teamspeler met gevoel voor humor en relativeringsvermogen, voor wie collegiale samenwerking het uitgangspunt is, het delen van kennis voorop staat en het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is.

Eisen

U bent rechter, met brede bestuursrechtelijke kennis en werkervaring, bij voorkeur op de rechtsgebieden die de Centrale Raad van Beroep behandelt. Aanvullende kennis van en ervaring in andere rechtsgebieden, zoals strafrecht, civiel recht en/of belastingrecht strekken tot aanbeveling.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 7.741,61 en maximaal € 8.534,05 bruto per maand (categorie 8, peil 1-1-2020) op basis van een 36-urige werkweek.

Inlichtingen en procedure

Is uw interesse gewekt? Graag vertellen we u meer over de organisatie.

Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met mr. M. Schoneveld, teamvoorzitter (via tel. secretariaat:

088-362 07 90) of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek maken met de president, mr. T. Avedissian

(via tel. secretariaat 088-3620790).

We ontvangen uw sollicitatiebrief graag uiterlijk op 2 december 2019 om 9.00 uur, te richten aan de president van de Centrale Raad van Beroep, mr. T. Avedissian, secretariaat.crvb@rechtspraak.nl