De Centrale Raad van Beroep zoekt een senior raadsheer/teamvoorzitter voor de werkstroom bijstand

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridisch en andere ondersteuners werkzaam.

De CRvB staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat.

De CRvB wil inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Wegwerken van achterstanden, verkorting van doorlooptijden, meer maatwerk en regie en digitalisering van procedures zijn daarvan belangrijke uitingen. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Wat je gaat doen

De teamvoorzitter draagt samen met de collega teamvoorzitter zorg voor het goed functioneren van de werkstroom bijstand die bestaat uit circa 55 medewerkers.
Gezamenlijk zijn zij binnen de werkstroom eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de kwantiteit (productie) en de personeelszorg, het terugdringen van de doorlooptijden met behoud van kwaliteit, een goede samenwerking tussen raadsheren en juridische ondersteuning en het hanteerbaar maken van de werkdruk. De teamvoorzitters worden daarbij ondersteund door een manager primair proces, door twee senior raadsheren inhoudelijk adviseurs en twee senior gerechtsauditeurs inhoudelijk.
De teamvoorzitters zijn binnen de CRvB verantwoordelijk voor de be-/afhandeling van zaken. De leidinggevenden van de Centrale Raad van Beroep spelen een cruciale rol als het gaat om het uitdragen van de gemeenschappelijke organisatiedoelen. In goede samenwerking met de teamvoorzitters uit de andere werkstromen, andere leidinggevenden en het bestuur van de CRvB bespreekt de teamvoorzitter werkstroom overstijgende aspecten van het werk en handelt hij/zij proactief om de verantwoordelijkheden binnen de werkstromen en de CRvB waar te kunnen maken.

Leidinggeven is een vak apart en dat doe je er niet zomaar bij. Om die reden krijgt de teamvoorzitter voor het verrichten van de leidinggevende taken een vrijstelling van maximaal 50%.

Wie we zoeken

U heeft ruime ervaring als (bestuurs)rechter of raadsheer . De attitude is open, betrokken en (pro)actief. Vertrouwen, verbinding en samenwerking vormen sleutelbegrippen.
U heeft oog voor innovatie en kunt inspelen op ontwikkelingen binnen samenleving en Rechtspraak. U heeft gevoel voor humor, geeft ruimte aan de professionals en weet mensen te stimuleren en mee te nemen in benodigde veranderprocessen.

Leidinggevende ervaring is een pre.

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 7.741,61 en maximaal € 9.144,83 per maand (categorie 7, peil 1-1-2020) op basis van een 36-urige werkweek.

Inlichtingen en procedure

Het competentieprofiel voor de functie senior raadsheer/teamvoorzitter is op te vragen bij het bestuurssecretariaat van de Centrale Raad van Beroep ( secretariaat.crvb@rechtspraak.nl ),

tel. 088 – 361 1730. Inlichtingen bij de teamvoorzitter van de werkstroom bijstand de heer mr. drs. W.H. Bel, via 088-362 0529 .

Sollicitaties – uiterlijk 11 november 2019 – te richten aan de president van de Centrale Raad van Beroep,

de heer mr. T. Avedissian, secretariaat.crvb@rechtspraak.nl
Een assessment zal deel uitmaken van de procedure.