Ben jij een raadsheer met ruime ervaring en fungeer je op het niveau van senior raadsheer?

Het hof Den Haag stelt de volgende externe vacatures open:

  • senior raadsheer strafrecht (2 vacatures)
  • senior raadsheer familierecht (1 vacature)

In het hof Den Haag behandelen we hoger beroepszaken tegen beslissingen van de rechtbanken Den Haag en Rotterdam. We werken met elkaar intensief samen aan tijdige en deskundige rechtspraak met aandacht voor het menselijke en maatschappelijke perspectief.

Wil je een indruk krijgen van het werk en de collega’s bij ons Haagse hof? Kijk dan bij de rubriek ‘Even voorstellen’ op onze website. Op onze website krijg je ook een indruk van de zaken die we behandelen.

Wat houdt de functie in?

Als senior raadsheer zit je meervoudige kamers voor. Je wordt ingezet op zaken met meer dan gemiddelde juridisch/financieel-economisch belang en/of internationaalrechtelijke of maatschappelijke impact. Je vervult in vergelijking met een raadsheer extra taken, draagt overstijgende verantwoordelijkheden en neemt initiatief, zoals op het gebied van kwaliteitszorg, tijdige rechtspraak en professionele standaarden. Je fungeert intern als aanspreekpunt en vraagbaak. Je bevordert rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Je neemt collega’s mee in het optimaliseren van werkprocessen en de verdere ontwikkeling van de organisatie van het hof.

Wat breng jij mee?

Je hebt ruime ervaring als raadsheer en voorzitter van de meervoudige kamer. Je bent gezaghebbend en beschikt over uitstekende juridisch-inhoudelijke kennis en regievaardigheden. Je geeft en ontvangt op uitnodigende wijze feedback en je vervult een verbindende rol jegens allen die samen aan de rechtspraak werken. Je herkent je in de beschrijving van het landelijk referentieprofiel voor senior raadsheer.

De procedure

De procedure houdt in dat je na de briefselectie gesprekken voert met de selectie-adviescommissie en het bestuur. Wij volgen hierbij het Protocol benoeming senior raadsheer gerechtshof Den Haag. De gesprekken met de selectie-adviescommissie staan gepland voor 12, 13, 26 en 27 september. Wij streven ernaar de procedure voor 1 november te hebben afgerond.

Voor informatie of een oriënterend gesprek kan je je wenden tot Marieke Koek, president (m.koek@rechtspraak.nl).

Sollicitatiebrieven kunnen tot 1 september 2022 worden gestuurd aan:hrm.hof-dh@rechtspraak.nl.