Familierechter worden in hof Den Haag: is dit jouw moment?

In het team familierecht in het gerechtshof Den Haag werken enthousiaste, betrokken raadsheren en gerechtsjuristen. Het familieteam richt zich op kennisontwikkeling en regievoering ten behoeve van tijdige uitspraken. De dossiers zijn digitaal beschikbaar. Het team verwelkomt graag nieuwe rechterlijke collega’s met passie voor en ruime ervaring in het familierecht.

Hoe kan ik bij het hof in beeld komen en zelf zicht krijgen op werken bij het hof?

De start kan laagdrempelig zijn: een meeloop dag of -week organiseren we graag voor je. We kunnen je ook in contact brengen met één van onze raadsheren om meer te horen over werken in het hof. Je kan – als je eigen gerecht daarmee instemt – een paar maanden raadsheer worden in het kader van een detachering. Dat biedt gelegenheid om te zien of je het werken in het hof aantrekkelijk genoeg vindt om over te stappen. Je kan trouwens ook meteen voor een vaste plek solliciteren: dan volgen gesprekken met enkele collega’s en weet je snel waar je aan toe bent.

Eén misverstand helderen we graag op: het is níet zo dat je voor het hof ‘gevraagd’ hoeft te worden: meestal meldt men zich als potentieel raadsheer met een motivatie om collegiaal samen te werken en leren in combinatie met ruime ervaring als rechter. Dat bij elkaar vormt een goede basis voor een sollicitatie bij het hof.

Wat is er bijzonder aan het werken in het hof?

Je spreekt recht met zijn drieën, bijgestaan door de griffier. De samenwerking staat dan ook in het teken van collegiale afstemming, intensieve uitwisseling en contacten.

Bijzonder is ook dat de discussie in raadkamer je eigen professionaliteit aanscherpt en verdiept. Die collegiale samenwerking en de kans om van elkaar te leren: dat zijn de meest genoemde redenen voor rechters om op een zeker moment de stap naar het hof te zetten.

Hoe is de sfeer bij het hof?

Het hof is een kleine organisatie: de lijnen zijn kort en we doen niet moeilijk als het makkelijk kan. Eenmaal overgestapt naar het hof, ervaart men de sfeer als informeel en prettig.

Klopt het dat je wel wat ouder moet zijn voor het hof? En kan je na een paar jaar weer naar de rechtbank terugkeren?

In het hof werken collega’s van alle leeftijden. Je kan al solliciteren naar de functie van raadsheer als je in totaal 10 jaar als jurist hebt gewerkt. En regelmatig komt het voor dat een raadsheer na een aantal jaren in het hof ook weer eens bij een rechtbank gaat werken. Men ziet het zo ook wel als een vorm van roulatie, verbreding en verdieping van de rechterlijke kennis en vaardigheden.

Wil je hier verder over doorpraten?

Dat kan. Wij leren jou graag kennen. Een simpel mailtje + kort cv volstaat aan: Anne-Marie Donders: a.donders@rechtspraak.nl (teamvoorzitter) of Marieke Koek m.koek@rechtspraak.nl (president).

Het familieteam wil op korte termijn uitbreiden met 3 raadsheren. Daarom is een deadline gesteld voor het insturen van een motivatiebrief + cv, te weten: 15 juli 2023.