Het gerechtshof Den Haag heeft per 1 oktober 2021 een vacature voor Teamvoorzitter, team handel I

Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof  Den Haag spreekt recht in hoger beroep in rechtszaken waarin eerder uitspraak is gedaan door de rechtbanken Rotterdam of Den Haag, op het gebied van civiel recht, familierecht, straf- en belastingrecht. Regelmatig is er voor in het hof behandelde zaken veel aandacht vanuit media en publiek. Het gaat dan om zaken met veel impact, maatschappelijke vraagstukken of bijzondere rechtsvragen. Ongeveer 300 raadsheren en juristen behandelen de rechtszaken gewoonlijk meervoudig en werken in teams per rechtsgebied. Zij worden bijgestaan door medewerkers op het gebied van logistiek, administratie en bedrijfsvoering.

Samen geven zij invulling aan de kernwaarden van de appelrechtspraak, zoals kwaliteit, rechtsbescherming, rechtseenheid, rechtsontwikkeling en tijdigheid, met oog voor de menselijke maat en voor de ontwikkelingen in de samenleving. De lijnen zijn kort, de cultuur is reflecterend, lerend en inclusief.

Afdeling civiel recht, team handel I

De juridische teams handel I, handel II en familierecht werken in afdelingsverband samen met de

griffie en het afdelingsbureau. De afdelingsvoorzitter, teamvoorzitters en het hoofd bedrijfsvoering vormen samen het MT van de afdeling: een hecht MT dat er op gericht is om elkaar te informeren, samen belangrijke beslissingen te nemen en problemen voor en met elkaar op te lossen.

Het team handel I bestaat uit ongeveer 20 gemotiveerde raadsheren en juridisch medewerkers, die werkzaam en gespecialiseerd zijn in onder meer octrooirecht/intellectuele eigendom, huurrecht en onrechtmatige overheidsdaad/aansprakelijkheid van de centrale overheid. Zaken in dit team zijn regelmatig onderwerp van grote publieke en media-aandacht.

De functie

Als teamvoorzitter ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties van je team.  Je stuurt op realisatie van het afgesproken teamresultaat en geeft input voor de planning voor het volgende jaar. Lees hier het toepasselijke landelijke functieprofiel teamvoorzitter gerecht.

Samen met de teamvoorzitter van team handel II entameer je samenwerking en synergie tussen de handelsteams, vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze teams voor de behandeling van de handelszaken door het hof. Je initieert samen het inrichten en waar nodig vernieuwen van de werkprocessen, in relatie tot de professionele standaarden en Tijdige Rechtspraak en in afstemming met de griffie.

Je coacht en weet je medewerkers te motiveren, met oog voor ieders eigenheid en capaciteiten, zodat zij graag bijdragen aan de collegiale samenwerking, uitwisseling van kennis en teamresultaten. Je houdt evaluatiegesprekken, zorgt voor een open communicatie en bevordert het over en weer geven van feedback en reflectie.

Samen met alle leidinggevenden en het bestuur sta je voor het strategische beleid en de doelstellingen van het gerechtshof als geheel. Je draagt bij aan een samenwerkende en lerende organisatie, ook in het grotere verband van de samenwerkende hoven en de landelijke Rechtspraak.

Functieschaal en faciliteiten

  • Je wordt als raadsheer benoemd en je ontvangt als teamvoorzitter een toelage naar het salarisniveau van senior raadsheer. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid als leidinggevende teamvoorzitter, benoeming tot senior raadsheer plaatsvinden.
  • Voor het teamvoorzitterschap geldt een vrijstelling van het primaire proces van maximaal 0,5 fte.
  • Vanuit de bedrijfsvoering is ondersteuning van de teamvoorzitter mogelijk voor verschillende regel- en adviestaken.
  • Je wordt in de gelegenheid gesteld tot het volgen van voor het leidinggeven nuttige trainingen.

Functie-eisen

Om de functie effectief te kunnen uitoefenen beschik je over:

  • leidinggevende ervaring c.q. aantoonbare interesse in managementopgaven in de Rechtspraak
  • verbindende en communicatieve vaardigheden
  • ruime tot zeer ruime ervaring als raadsheer/rechter in het handelsrecht
  • een visie op de ontwikkeling van de civiele (appel)rechtspraak.

Bijzonderheden

  • Ook met ervaring in de eerste aanleg kun je op deze functie solliciteren.
  • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met  mr. J.J. Roos, voorzitter afdeling civiel recht, tel. 06  11 00 76 98 of mr M.W. Koek, tel. 06 13 96 36 43.

Solliciteren

Je kunt tot en met donderdag 19 augustus 2021 een sollicitatiebrief met CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. M.W. Koek, hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van teamvoorzitter handelsrecht I. Daarbij word je verzocht twee referenten op te geven.