Rechter in opleiding met (zeer) ruime werkervaring, rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam heeft per 1 januari 2021 vijf opleidingsplaatsen beschikbaar. Drie opleidingsplaatsen zijn bedoeld voor een specialist met vijftien jaar of meer relevante juridische werkervaring in bestuursrecht, civielrecht, strafrecht of jeugd- en familierecht dan wel een zeer ervaren generalist met twintig jaar of meer relevante juridische ervaring. De andere twee opleidingsplaatsen zijn bedoeld voor een uitstekende jurist met meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring.

De opleiding is georganiseerd volgens het ontwerp van de nieuwe initiële opleiding (zie www.ssr.nl). De duur van de opleiding voor de specialist/zeer ervaren generalist is maximaal 12 maanden en het rechtsgebied waarin je wordt opgeleid wordt in overleg met jou vastgesteld. De duur van de opleiding voor de kandidaat met meer dan 5 jaar ervaring is in beginsel minimaal 15 maanden en maximaal 24 maanden; de rechtsgebieden waarin je wordt opgeleid worden in overleg met jou vastgesteld. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door ervaren collega’s.

Na succesvolle afronding van de opleiding is een aansluitende benoeming tot rechter in de rechtbank Rotterdam verzekerd.

De rechtbank Rotterdam bestaat uit twee locaties, Rotterdam en Dordrecht, waar jaarlijks zo’n 210.000 zaken worden behandeld. De rechtbank Rotterdam heeft ongeveer 950 medewerkers in dienst waarvan 200 rechters. De rechtbank heeft de ambitie om het werk op beide locaties, Rotterdam en Dordrecht, te organiseren met de blik van buiten naar binnen. De maatschappij en het perspectief van de rechtzoekende staan daarbij centraal.

Met een haven van wereldformaat heeft de Rotterdamse rechtbank zich gespecialiseerd op het terrein van (inter)nationale scheepvaart-, haven- en handelszaken. Sinds 1 januari 2017 is de rechtbank Rotterdam exclusief bevoegd voor scheepvaartzaken. Daarnaast is de rechtbank exclusief bevoegd op het terrein van telecommunicatierecht, mededingingsrecht en financieel toezicht. Tevens behandelt de rechtbank de door het Landelijk Parket en Functioneel Parket aangeleverde strafzaken onder andere op het gebied van georganiseerde misdaad en fraude.

Ter bevordering van de organisatorische flexibiliteit en de professionele ontwikkeling van de rechter geldt bij de rechtbank Rotterdam een roulatiebeleid. Dit beleid bied je de mogelijkheid om binnen verschillende rechtsgebieden en op verschillende locaties te werken. De locatie waar je zult werken wordt in overleg vastgesteld. Je werkt in teamverband met andere rechters en juridisch- en administratief medewerkers. Wil je in jouw sollicitatie vermelden naar welke afdeling(en) en locatie je belangstelling in eerste instantie uitgaat?

Je dient te voldoen aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Dit houdt onder meer in dat je de meestertitel hebt behaald dan wel anderszins voldoet aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Als formele vereisten gelden verder dat je de Nederlandse nationaliteit hebt en tenminste vijf jaar relevante juridische werkervaring, waarvan minimaal twee jaar buiten de rechterlijke organisatie.

Voor de kandidaat met meer dan 5 jaar werkervaring bedraagt de aanstelling in de 1e drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur per week. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van het huidige inkomen, gedurende de opleiding minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek. Na de opleiding word je ingeschaald in de schaal van rechter conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter minimaal € 5.597,12 en maximaal € 6002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.741,61 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht) bij een 36-urige werkweek.

Voor specialisten/zeer ervaren generalisten kunnen onder omstandigheden andere aanstellingsvoorwaarden gelden.

Voor nadere inlichtingen kun je je wenden tot het gerechtsbestuur. Hiervoor kun je tot 31 juli 2020 contact opnemen met mevrouw mr. M.M. Gijsen, senior P&O-adviseur, tel. 088 – 362 55 23. Vanaf 31 juli 2020 kun je contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 088 – 362 62 61 /3/5.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 – 361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

De lokale selectie bestaat uit gesprekken met de bestuursleden en uit gesprekken met de Rotterdamse Selectieadviescommissie. De gesprekken met de bestuursleden staan gepland op woensdag 9 september 2020 en donderdag 10 september 2020. De gesprekken met Rotterdamse Selectieadviescommissie staan gepland op maandag 14 september 2020 en dinsdag 15 september 2020. Van deze planning kan niet worden afgeweken.

Een standaard onderdeel van de lokale selectie is het zogenoemde rondschrijven. Hierbij wordt vertrouwelijk aan de gerechtsvergadering (alle rechters binnen de rechtbank) meegedeeld dat je op gesprek komt en gevraagd of zij relevante informatie hebben omtrent jouw persoon.

Bij positief resultaat volgt op 28 oktober 2020 een intakegesprek waarin in overleg het opleidingstraject bepaald wordt. Het voorgesprek (pre-intake) hiervoor is op 23 oktober 2020 dan wel 26 oktober 2020. Je wordt verzocht bovengenoemde data gereserveerd te houden.

Voor de kandidaten met meer dan 5 jaar werkervaring is het tijdens de eerste drie maanden van de opleiding (de voorfase loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) niet mogelijk om verlof op te nemen. Wij verzoeken je hier rekening mee te houden.

Je kunt jouw sollicitatie met bijlagen tot woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR .

Klik hier voor het sollicitatieformulier voor meer dan vijf jaar relevante juridische ervaring.

Klik hier voor het sollicitatieformulier voor specialist met vijftien jaar of meer relevante juridische werkervaring in bestuursrecht, civielrecht, strafrecht of jeugd- en familierecht dan wel een zeer ervaren generalist met twintig jaar of meer relevante juridische ervaring.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.