Rechter in opleiding met zeer ruime ( 20 jaar) juridische werkervaring (36 uur per week), Rechtbank Amsterdam

Een rechter ziet iedereen

Een topcrimineel, ruziënde buren, toekomstige exen, een slachtoffer van een verkeersongeval; een rechter ziet veel verschillende mensen in veel verschillende situaties voorbijkomen. Maar of het nu gaat om groot onrecht, klein leed of schrijnende gevallen, al deze mensen hebben behoefte aan een onafhankelijk oordeel. Iemand die een beslissing neemt. Dat doet u als rechter.

Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Zonder rechtspraak worden er geen geschillen beslecht en is de behandeling van strafbare feiten gebaseerd op willekeur. We werken daarom met bijna 2.500 rechters, die per jaar 1,8 miljoen rechtszaken behandelen.

Bent u zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als rechter geeft u de kans om alle rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. Binnen de rechtbank Amsterdam hebben we een opleidingsplaats beschikbaar per 1 januari 2021.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met minstens 20 jaar relevante juridische werkervaring.

De rechtbank Amsterdam wil een realistische afspiegeling  van de samenleving zijn, wij willen daarom kandidaten met een niet- westerse achtergrond en mannen nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren; de rechtbank maakt zich sterk voor inclusie en diversiteit op de werkvloer.

De opleiding

Bij minimaal 20 jaar relevante juridische werkervaring duurt de fulltime opleiding minimaal 1 jaar. U zult in beginsel in twee verschillende rechtsgebieden worden opgeleid. Om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste 20 jaar relevante juridische werkervaring na het behalen van de meestertitel, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Hiermee wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot rechter start op 1 januari 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en het salaris.

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling ten minste 32 uur per week. Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9a Rechterlijke macht. Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand.

Wanneer u na de opleiding wordt aangesteld als rechter, wordt u bezoldigd conform salariscategorie 9 Rechterlijke Macht. Het salaris bedraagt dan € 5597,12 of € 6.002,09, afhankelijk van het laatste inkomen als rechter in opleiding. Als rechter is het mogelijk om parttime te werken.

De rechtbank Amsterdam

Werken in de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken – midden in de actualiteit. De rechtbank Amsterdam wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. We zetten in op een inclusieve en diverse organisatie, waarin verschillen worden omarmd en elkaar versterken. Talent als basis, diversiteit als kracht.

De rechtbank Amsterdam is een hoogwaardig opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht met een cultuur van samenwerking en delen van kennis, zoeken van verbinding, teamwork en communicatie.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mevrouw mr. C.W. Bianchi, hoofd team Opleiding, Ontwikkeling & Kwaliteit van de rechtbank Amsterdam, op tel. 06 – 21 90 48 98 of per mail: c.w.bianchi@rechtspraak.nl.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.