Twee teamvoorzitters  Strafrecht – rechtbank Overijssel

Rechtbank Overijssel zoekt voor het team Strafrecht een:

Twee teamvoorzitters  (Duo-functie)
“verbinders met veranderkracht 

De rechtbank Overijssel bestrijkt het gebied van de provincie Overijssel. De rechtbank staat voor rechtvaardige, moderne en toekomstbestendige rechtspraak die anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen. Rechtspraak waarbij sprake is van een goede balans tussen vakmanschap, efficiency en maatschappelijke relevantie. Wij verwachten van iedere medewerker dat hij blijft leren van de buitenwereld en van collega’s. Samenwerken is daarbij essentieel waarbij iedereen ertoe doet en zich vrij voelt om zijn of haar bijdrage te leveren. Van onze leidinggevenden verwachten wij dat zij daar als professional een aanjaag- en voorbeeldrol in vervullen. De Rechtspraakbrede visie op leiderschap is daarbij het uitgangspunt.

Wat vragen wij?

Het team Strafrecht zal geleid worden door twee teamvoorzitters die samen het leiderschap van het team zullen uitvoeren. De taakverdeling zal door het bestuur in overleg met de teamvoorzitters worden vastgesteld. De beide teamvoorzitters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de eenheid in het team en werken beiden locatie- overstijgend.

In deze functie ben je samen met je collega-teamvoorzitter verantwoordelijk voor de prestaties van het team Strafrecht. Je zorgt voor een prettig, open en veilig werkklimaat door het bevorderen van samenwerking en feedback. Als teamvoorzitter stimuleer je dat collega’s goed werk leveren en hun kennis delen. Je geeft leiding aan  een zelfstandig en professioneel team van rechters, hoofd(en)  juridische ondersteuning, hoofd van de administratie en de managementassistentes. Je bent verantwoordelijk voor de prestaties van het team in termen van kwaliteit en kwantiteit van het rechtsproces. Je inspireert de collega’s om ook in de toekomst verbeteringen in gang te zetten, waar nodig te confronteren en knopen door te hakken. Je bevordert dat collega’s zich blijven ontwikkelen, elkaar feedback geven en investeren in hun loopbaan. Je doet dit op inspirerende en coachende wijze. Je wordt voor een gedeelte van jouw tijd als rechter ingeschakeld bij het primaire proces van je team.

Binnen de groep teamvoorzitters lever je, samen met het bestuur, een bijdrage aan de rechtbank- en Rechtspraakbrede samenwerking gericht op de mogelijkheden om deze te intensiveren en uit te bouwen, je bent in staat een vernieuwende aanpak te kiezen. Daarnaast vertegenwoordig je de rechtbank in landelijke overleggen en bevorder je de samenwerking met ketenpartners zoals het Functioneel Parket, het Landelijk Parket, het Arrondissementsparket en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarbij ben je gericht op een goede en voortvarende planning en behandeling van zaken.

Wat breng je mee?

Wij zoeken een rechter die over leidinggevende ervaring of aantoonbare affiniteit met leidinggeven beschikt. Daarnaast heb je ervaring in of aantoonbare affiniteit met het strafrecht. Je houdt ervan het voortouw te nemen en samen uitdagingen aan te gaan. Je kunt anderen inspireren, overtuigen én aanspreken. Je bent discreet en toegankelijk voor alle geledingen. Je bent een echte verbinder met uitstekende juridische kwaliteiten. Besluitvaardigheid, aanpakken en buiten gebaande paden treden zijn kenmerken die op jou van toepassing zijn. Je bent gericht op de ontwikkeling van de talenten in je team als basis voor optimale inzet van jouw medewerkers. Daarnaast ben je in staat om, naast het teambelang het organisatiebelang voor ogen te houden en van daaruit te handelen. Je vervult, indien nodig, daar als leider een voortrekkersrol in binnen de organisatie. Je bent in staat om met het openbaar ministerie, de advocatuur en collega-rechtbanken goede afspraken te maken en daarbij strategisch te opereren. Je trekt hierin samen met een collega-teamvoorzitter en de overige MT-leden op. Jij kunt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele team, komen tot een heldere taakverdeling en weet daaraan uitvoering te geven.

Wat bieden wij?

Een werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt. Elke collega heeft een onmisbare rol in efficiënte rechtspraak van hoge kwaliteit.

Wij geven je de ruimte om daar je bijdrage aan te leveren en het verschil te kunnen maken. Wij zijn één van de kleinere rechtbanken. De lijnen zijn kort. Je wordt ondersteund door het bestuur, je collega-leidinggevenden en de afdeling bedrijfsvoering. Deze functie is gewaardeerd in schaal 8 RM en het betreft een functie voor 32 tot 36 uur. Voor de functie geldt een toelage van 250 euro bruto. Indien je nog geen senior rechter bent ontvang je eerst een toelage in schaal 8 RM voor de duur van een jaar. Bij een succesvolle invulling van de functie volgt benoeming in de betreffende schaal.

Informatie over de functie en de arbeidsvoorwaarden kun je informatie inwinnen bij mr. Elmy Elderman, bestuurslid, telefoonnummer 06 45 44 27 24

 Sollicitatieprocedure. Wij ontvangen je sollicitatiebrief en CV graag via mail, uiterlijk op 28 juni op emailadres: PenO.werving_selectie.rb-ove@rechtspraak.nl, onder vermelding van de functienaam. Onderdeel van de procedure is een klikgesprek tussen beide geselecteerde kandidaten en mogelijk een selectie assessment. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 5 juli.