Senior rechter – rechtbank Overijssel

Wat je rol is en wat je doet (functie-inhoud)

Als senior rechter ben je juridisch inhoudelijk sterk ontwikkeld. Daarnaast ben je kartrekker binnen het team met oog voor de ontwikkeling van de rechtspraak en/of de organisatorische kwaliteit.

 • Juridische inhoudelijk: je spreekt recht in individuele zaken en bent voortrekker  bij de rechtsontwikkeling binnen jouw team.
 • Ontwikkeling van de rechtspraak: je hebt oog voor het effect van de rechtspraak op de maatschappij, je maakt een vertaalslag van de maatschappelijke ontwikkelingen naar de rechtspraak en neemt je collega’s hierin mee.
 • Organisatorische kwaliteit: je voelt je verantwoordelijk voor de organisatorische kwaliteit van het hele team en handelt daarnaar. Dit betekent dat je zorgt voor de versterking van de kwaliteit van de organisatie, ook in praktische zin. Je vervult een rol binnen en buiten het team voor bijvoorbeeld opleidingen, intervisie, kwaliteitszorg en/of kennismanagement.

Wat we van je vragen (functie-eisen)

Wij zijn op zoek naar een senior rechter die:

 • werkzaam is geweest in twee rechtsgebieden en in minstens één daarvan zowel juridisch-inhoudelijk als organisatorisch een rol en verantwoordelijkheid op zich heeft genomen, dan wel werkzaam is in één rechtsgebied en daarin een absolute uitblinker is;
 • proactief diverse taken oppakt voor opleiding, kwaliteitszorg, kennismanagement en werkverdeling;
 • bijdraagt aan de oplossing van onderliggende problemen van partijen door in de beslechting van geschillen de maatschappelijke relevantie en effectiviteit te doorgronden en met partijen te bespreken;
 • bijdraagt aan het beeld en de positie van de rechtspraak als gezaghebbend anker in de samenleving;
 • richting geeft aan de rechtsvorming op een specifiek rechtsgebied en bijdraagt aan het landelijk juridisch debat daarover;
 • binnen het team de kwaliteit en rechtseenheid bevordert van de behandeling van zaken.

Wat we je bieden

De functie van senior rechter is gewaardeerd in salariscategorie 8 (RM).

De sollicitatieprocedure

Om ervoor zorg te dragen dat alle kandidaten gedurende de gehele werving en selectie gelijke kansen hebben, hebben wij de adviezen van de adviescommissie opgevolgd en een geobjectiveerd selectieproces ingericht. Hierbij is er gebruik gemaakt van een  wetenschappelijk onderbouwde methodiek, ontworpen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Eerste selectie
  Onderdeel van de methodiek is dat we bij de eerste selectie niet om een cv of sollicitatiebrief vragen. In plaats daarvan stellen we alle kandidaten identieke vragen op basis van de functie-eisen (onder ‘wat we van je vragen’), zodat alle kandidaten hierop beoordeeld kunnen worden. De eerste selectie gebeurt door de selectiecommissie, die bestaat uit Elmy Elderman (bestuurder), Bart van Meegen (president), een teamvoorzitter en Regina Zwart (adviseur). Na deze eerste selectie zullen mogelijk niet alle kandidaten uitgenodigd worden voor de selectiegesprekken.
 • Tweede selectie
  De tweede selectie bestaat uit gesprekken met zowel de selectiecommissie, aangevuld met een teamvoorzitter, als de benoemingsadviescommissie. De benoemingsadviescommissie bestaat uit Joost Hesseling, Astrid Smedes, Liesbeth Venekatte, Anja van Holten en Ulbe van Houten (allen senior rechter). De selectiegesprekken met beide commissies zullen in een gestructureerd interview gehouden worden. De commissies zullen in de gesprekken niet aan dezelfde functie-eisen aandacht besteden, maar deze verdelen. Tijdens beide gesprekken krijgen alle kandidaten vragen op basis van de door de betreffende commissie te bespreken functie-eisen.

De kandidaten die worden uitgenodigd voor de gesprekken vragen we zowel een cv als namen van drie referenten aan te leveren aan P&O. Het cv is ter aanvullende informatie voorafgaand aan de gesprekken. De referenties zullen daarentegen ná de gesprekken door de beide commissies geraadpleegd worden in aanvulling op de informatie die uit de gesprekken naar voren is gekomen.

De referenten wordt gevraagd gerichte informatie te geven gelet op de functie-eisen, zo mogelijk onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Hierbij is de teamvoorzitter van een kandidaat een verplichte referent. De andere twee referenten mogen geen lid zijn van de selectiecommissie  of de benoemingsadviescommissie.

De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 5 april, donderdag 6 april en vrijdagochtend 7 april 2023.
Alle kandidaten, zowel de te benoemen als de niet te benoemen kandidaten krijgen achteraf een evaluatiegesprek met de voorzitter van de selectiecommissie en, tenzij de kandidaat daar bezwaar tegen heeft, de eigen teamvoorzitter. In dit gesprek wordt de uitkomst toegelicht aan de hand van de functie-eisen.

Interesse?

Als je vragen hebt over de functie of de procedure, kun je contact opnemen met Bart van Meegen, president, door te mailen naar h.j.h.van.meegen@rechtspraak.nl en/of te bellen naar 06 40 59 55 22.

Als je wilt solliciteren kun je de antwoorden op de volgende vragen uiterlijk 16 maart 2023 aanleveren door te mailen naar PenO.werving_selectie.rb-ove@rechtspraak.nl:

 

De vragen voor de eerste selectie:

 • Maak duidelijk in welke rechtsgebieden je werkzaam bent geweest en welke juridisch-inhoudelijke en organisatorische rollen en verantwoordelijkheden je binnen die rechtsgebieden op je hebt genomen. Indien je in één rechtsgebied werkzaam bent, wat maakt jou dan een absolute uitblinker in dat rechtsgebied?
 • Welke taken heb je  opgepakt voor opleiding, kwaliteitszorg, kennismanagement en werkverdeling? Geef per onderwerp voorbeelden.