Raadsheren in opleiding gezocht voor de afdeling civiel recht (3x), de afdeling strafrecht (3x) en het team belastingrecht (2x), gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bent u een zeer ervaren jurist die tot raadsheer zou willen worden opgeleid, en bent u toe aan een nieuwe uitdaging en/of verdere persoonlijke ontwikkeling? Solliciteer dan nu voor het ambt van raadsheer in opleiding.

Ons gerechtshof

Jaarlijks behandelt en beslist het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in ruim 25.000 hoger beroepzaken van vier rechtbanken uit zeven provincies. Bij ons hof werken ruim 450 collega’s, onder wie 160 raadsheren. We werken in de zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle op hoog niveau samen aan het bereiken van onze doelstelling; goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak in hoger beroep.

Binnen onze hechte teams werken we hard en voelen we ons verantwoordelijk voor ons werk. Een plezierige werkomgeving vinden we heel belangrijk. De sfeer is informeel en collegiaal. We streven naar een hof met een diversiteit aan achtergronden, oriëntaties en kennis. Nieuwe collega’s die daaraan bijdragen nodigen we van harte uit om te solliciteren.

Onze afdeling civiel recht

De afdeling civiel recht bestaat uit vijf teams -twee teams familierecht en drie teams handelsrecht- waarin raadsheren en juridisch medewerkers nauw samenwerken. Deze juridische teams zijn verdeeld over beide kantoorlocaties en worden op elke locatie ondersteund door een team administratie.

Onze afdeling strafrecht

De afdeling strafrecht bestaat uit vier teams waarin raadsheren en juridisch medewerkers nauw samenwerken. Deze juridische teams zijn verdeeld over beide kantoorlocaties en worden op elke locatie ondersteund door een team administratie. Daarbij heeft onze afdeling strafrecht drie bijzondere wettelijke kamers: de penitentiaire kamer, de militaire kamer en de Mulder kamer.

Onze afdeling belastingrecht

Het team belastingrecht is een hecht team van raadsheren, juridische professionals en administratief medewerkers. Het teams is verdeeld over beide kantoorlocaties. Voor de vacatures geldt als  basiswerkplek Arnhem.

De opleiding

De raadsheer in opleiding wordt aan de hand van een op maat gesneden opleidingsplan binnen 1-4 jaar opgeleid tot raadsheer. Mede door de vereiste voorervaring wijst de praktijk uit dat voor deze opleiding gemiddeld 1,5 jaar nodig is. De opleiding bestaat uit een combinatie van landelijke cursussen en trainingen met een lokale praktijkopleiding. Gedurende uw opleiding werkt u aan uw portfolio dat tussentijds en aan het einde van uw opleiding door een landelijke beoordelingscommissie wordt getoetst. Het gerechtsbestuur stelt uw beoordeling vast. Na een positieve beoordeling volgt uw benoeming tot raadsheer.

Wij bieden

Wij bieden – naast goede arbeidsvoorwaarden – een afwisselende werkomgeving met uw basiswerkplek in Arnhem of Leeuwarden, waarbij van u wordt verwacht zo nodig ook (incidenteel) zittingen in Zwolle te doen, waar ook flexwerkplekken aanwezig zijn. Om u optimaal te faciliteren in uw werk krijgt u de beschikking over uitstekende digitale voorzieningen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden verwijzen wij u naar de www.werkenbijderechtspraak.nl/rechter-of-raadsheer-worden .

Wilt u eerst meer weten over de functie van raadsheer in opleiding bij ons hof? Neem dan contact op met mr. Willy Weerkamp (06-25054345), afdelingsvoorzitter strafrecht of mevrouw mr. Rose-Marie Boon (06-12976536), afdelingsvoorzitter civiel recht.

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 – 361 10 25 of per mail:lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 11 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met: Janneke Berendsen 06 – 27 62 56 98, HRM adviseur afdeling strafrecht of Esther Speklé 06 – 25 76 27 83, HRM adviseur afdeling civiel recht en team belastingrecht.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 12 augustus insturen aan de LSR via het onderstaande digitale sollicitatieformulier.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.