Raadsheren team belastingrecht

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie. Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het nieuwe Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

Wie zoeken wij. Wij zijn op zoek naar raadsheren voor het team belastingrecht, onderdeel van de afdeling civiel recht en belastingrecht. Voor deze functie geldt dat uw luistervaardigheid, uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uw oordeelsvorming van een hoog niveau zijn en geldt als vereiste tenminste tien jaar relevante ervaring als jurist en aantoonbare maatschappelijke ervaring. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar raadsheren/rechters met een ruime zittingservaring in het belastingrecht. Van de raadsheer wordt verwacht dat eventuele specifieke kennis of deskundigheid ook ten dienste van het hof wordt ingezet en met de collega’s wordt gedeeld.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt u vinden op rechtspraak.nl

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacatures kunt u telefonisch contact opnemen met:

  • mr. H.T. van der Meer, president, tel. 088 – 361 3632 of
  • mr. C.J. Hummel, voorzitter afdeling civiel recht en belastingrecht, tel. 088 – 361 3802

Solliciteren: U kunt tot en met 4 oktober 2019 uw sollicitatiebrief, vergezeld van uw cv, met vermelding van drie referenten digitaal sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. H.T. van der Meer, via a.a.w.meijer@rechtspraak.nl.

Een eerste gespreksronde (met het gerechtsbestuur en de afdelingsvoorzitter) zal naar verwachting plaatsvinden op 11 oktober 2019. De tweede gespreksronde (met de benoemingsadviescommissie) zal naar verwachting begin november plaatsvinden.