Raadsheer strafrecht (inclusief opleiding) (36 uur per week), gerechtshof Den Haag

Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag behandelt zaken in hoger beroep op het gebied van civiel recht, familierecht, straf- en belastingrecht na uitspraken van de rechtbanken Rotterdam of Den Haag. Regelmatig zijn arresten van het hof richtinggevend in maatschappelijke vraagstukken of ininternationale context.

De zittingen en uitspraken van het hof Den Haag hebben grote betekenis voor betrokkenen en er is vaak publieke belangstelling. Aan de behoefte aan informatievoorziening wordt tegemoet gekomen door professionele contacten met de media, zoals door persraadsheren en livestreaming.

Werkcultuur

Als hofcollega’s werken we aan eigentijdse rechtspraak met oog voor wat in de samenleving leeft.Rechtseenheid en rechtsontwikkeling zijn leidend. We voeren actief regie op de voortgang van de zaken. We dagen elkaar voortdurend uit om te innoveren en deskundigheid te ontwikkelen.Goede rechtspraak is het resultaat van samenwerking tussen raadsheren, juridisch medewerkers, en bodes/beveiligers. Uitstekend kunnen samenwerken vinden we dan ook essentieel.

Werkomgeving

De afdeling strafrecht staat voor zorgvuldige, hernieuwde aandacht voor de feiten en het recht (voortbouwend appel). U werkt in een van de drie strafrechtelijke teams, die elk bestaan uit 30 tot 40 raadsheren en juridisch medewerkers.

Wat we vragen en aanbieden

Hebt u meer dan tien jaar gewerkt als jurist in het strafrecht, waarvan minstens twee jaar buiten de rechtspraak, en beschikt u daardoor over stevige strafrechtelijke proceservaring – bijvoorbeeld als officier van justitie, advocaat-generaal of advocaat – en/of over diepgaande kennis van het straf(proces)recht door uw wetenschappelijke loopbaan? Beschikt u over de Nederlandse nationaliteit? Wilt u dagelijks bijdragen aan de strafrechtelijke appelrechtspraak in al zijn complexiteit?

Zoja, dan sluiten we met deze opleidingsvacature graag aan op uw ervaring en bieden we u unieke professionele groeimogelijkheden. Als raadsheer zult u het strafrecht nog grondiger leren kennen én er invloed op kunnen uitoefenen. Na succesvolle afronding van een opleiding op maat volgt een vaste aanstelling als raadsheer. Het salaris van een raadsheer bedraagt minimaal € 7.741,61 en maximaal € 8.534,05 per maand bij een 36-urige werkweek.

De opleiding en beloning tijdens de opleiding

Meteen na afronding van de sollicitatie worden met u afspraken gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding. De opleiding start op 1 januari 2021 en duurt minimaal een jaar en drie maanden en maximaal twee jaar. Tijdens de opleiding bent u benoemd tot raadsheer-plaatsvervanger en bedraagt uw aanstelling (tijdelijk, voor de duur van de opleiding) in de eerste drie maanden 36 uur en daarna ten minste 32 uur per week.

Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform de salariscategorie Opleidingen. Voorafgaand aan de opleiding worden individuele afspraken met u gemaakt over de aard, inhoud en duur van de opleiding.

Voor overstappers vanuit het Openbaar Ministerie (officieren van justitie of advocaten-generaal) gelden onder omstandigheden andere (verkorte) selectie- en opleidingseisen en aanstellingsvoorwaarden.

Informatie en selectieprocedure

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met mr M.W. Koek, president, of mr A. de Lange, bestuurslid, door te mailen naar: secretariaat.bestuur.hof-dh@rechtspraak.nl.

De selectie duurt ongeveer 10 weken. De Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) verricht de voorselectie/briefselectie van de kandidaten in week 35. In week 36 worden de analytische testen afgenomen. In week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken plaats. De assessments vinden plaats in week 39 en de procedure wordt afgesloten in week 41 met de eindgesprekken bij de LSR.

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 12 augustus insturen aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-3611025 088 – 361 10 25 of per mail:lsr@rechtspraak.nl.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.