Raadsheer in opleiding gezocht voor de afdeling civiel recht & belastingrecht, team handel, van het gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

Wie zoeken wij

Bent u samenwerkingsgericht en op zoek naar unieke professionele mogelijkheden? Een functie als raadsheer geeft u de kans om niet alleen uw eigen rechtsgebied, maar ook andere rechtsgebieden grondig en van alle kanten te leren kennen én er invloed op uit te oefenen. We zoeken een kandidaat voor een opleidingsplaats binnen de afdeling civiel recht & belastingrecht, team handel, per 1 januari 2021. U moet beschikken over een ruime ervaring op het terrein van het handelsrecht.

De opleiding

Afhankelijk van uw ervaring duurt de opleiding minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar. Om voor een van deze opleidingsplaatsen in aanmerking te komen, heeft u:

  • de meestertitel behaald of voldoet u aan de eisen van art. 5 van de wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren;
  • de Nederlandse nationaliteit;
  • ten minste tien jaar relevante juridische werkervaring na afstuderen als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak. Met dit laatste wordt bedoeld: werkervaring die is opgedaan buiten de gerechten, de Raad voor de rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep, het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, de SSR of het Openbaar Ministerie.

De opleiding tot raadsheer start op 1 januari 2021. Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

De procedure

De Landelijke Selectiecommissie Rechters en raadsheren (LSR) verricht de voorselectie van de kandidaten. Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088-361 10 25 of per mail: lsr@rechtspraak.nl.

Na gebleken geschiktheid nodigt de selectiecommissie van het gerechtshof u uit voor een sollicitatiegesprek.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 is de briefselectie, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. Het assessment vindt plaats in week 39. In week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot en met woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.