Raadsheer in opleiding Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) zoekt ervaren juristen voor een opleidingsplaats tot raadsheer (raadsheer in opleiding). Er zijn in 2020 meerdere opleidingsplaatsen beschikbaar.

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn verdeeld over vier werkstromen ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 ondersteuners werkzaam.

De CRvB staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de rechtsstaat.

De CRvB wil inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Verkorting van doorlooptijden, meer maatwerk en regie en digitalisering van procedures met behoud van hoogwaardige kwaliteit zijn daarvan belangrijke uitingen. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Wie zoeken wij?

De CRvB zoekt kandidaten voor een opleidingsplaats tot raadsheer (raadsheer in opleiding). Voor deze functie geldt als vereiste tenminste tien jaar hoogwaardige ervaring als jurist, waarvan ten minste twee jaar buiten de Rechtspraak en aantoonbare maatschappelijke ervaring. Daarnaast zijn uw luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming van hoog niveau. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar juristen met een ruime ervaring in het bestuursrecht bij voorkeur met de werkterreinen van de CRvB.

Voor de raadsheer in opleiding gelden landelijke criteria. Het bestuur zal de geselecteerde kandidaat aanbevelen bij de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Daarna volgt de procedure bij de LSR. Nadere gegevens hierover zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

Wat we je bieden

De opleiding tot raadsheer start op 1 april 2020. Begin volgend jaar zal een volgende vacature worden opengesteld voor opleidingsplaatsen met als startdatum 1 oktober 2020.

Voorafgaand aan de opleiding worden met u afspraken op maat gemaakt met betrekking tot de aard, inhoud en duur van de opleiding en de beloning. Gedurende de opleiding bedraagt het salaris minimaal € 7.741,61 en maximaal € 8.534,05 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Interesse?

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met:

– mr. T. Avedissian, president, telefoon 088-3611730;

– mevrouw mr. N.J. van Vulpen-Grootjans, rechterlijk bestuurslid, telefoon 088-3620756.

Solliciteren:

U kunt tot en met 17 september 2019 uw sollicitatiebrief voorzien van Curriculum Vitae met vermelding van drie referenten sturen aan de president van de CRvB, mr. T. Avedissian, via

secretariaat.crvb@rechtspraak.nl.

Een eerste gespreksronde (met het bestuur van de CRvB) is gepland op 23 september 2019. De tweede gespreksronde (met de selectieadviescommissie van de CRvB) vindt plaats op

27 september 2019 of 30 september 2019.