Raadsheer gezocht in Leeuwarden

Bent u een ervaren en bevlogen rechter of raadsheer met ruime kennis van het handelsrecht en houdt u van diepgang in uw werk? Lijkt het u leuk om samen met collega-raadsheren recht te spreken en bent u misschien toe aan een volgende stap in uw loopbaan? Dan is dit uw kans! Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is voor zijn afdeling civielrecht in Leeuwarden op zoek naar een

raadsheer handelsrecht

Ons gerechtshof

Jaarlijks behandelt en beslist het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in ruim 25.000 hoger beroepszaken van vier rechtbanken uit zeven provincies. Bij ons hof werken ongeveer 400 collega’s, onder wie 150 raadsheren. We werken in de zittingsplaatsen Arnhem, Leeuwarden en Zwolle op hoog niveau samen aan het bereiken van onze doelstelling: goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak in hoger beroep.

Onze afdeling civiel recht

In de afdeling civiel recht worden handelszaken en familiezaken behandeld. De locatie Leeuwarden heeft twee juridische teams en een team administratie. De locatie Arnhem heeft drie juridische teams. Een juridisch team bestaat uit een teamvoorzitter, raadsheren en juridisch medewerkers.  Binnen onze hechte teams werken we hard en voelen we ons verantwoordelijk voor ons werk. De sfeer in de afdeling is informeel en collegiaal, een plezierige werkomgeving vinden we heel belangrijk We willen graag een afdeling zijn met een diversiteit aan achtergronden, oriëntaties en kennis. Nieuwe collega’s die daaraan kunnen bijdragen nodigen we van harte uit om te solliciteren.

Wat gaat u doen?

Als raadsheer behandelt u – vrijwel altijd meervoudig – handelszaken in hoger beroep. U werkt samen met uw collega’s aan kwalitatief hoogwaardige en tijdige appelrechtspraak. Onze hoogopgeleide juridisch medewerkers ondersteunen de raadsheren in hun werkzaamheden.

Wij zoeken

De raadsheer die wij zoeken beschikt over kennis in de volle breedte van het handelsrecht en daarbinnen over diepgaande kennis in tenminste een relevant aandachtsgebied. Daarnaast heeft hij/zij ruime ervaring als rechter en de competenties luistervaardigheid, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en oordeelsvorming zijn van hoog niveau.

Wij bieden

Wij bieden – naast goede arbeidsvoorwaarden – een afwisselende werkomgeving met uw basiswerkplek in Leeuwarden, waarbij van u wordt verwacht zo nodig ook (incidenteel) zittingen in Zwolle te doen. In Zwolle zijn flexwerkplekken aanwezig. Binnen ons hof vinden we werken met digitale werkdossiers belangrijk. Om u hierbij optimaal te faciliteren krijgt u de beschikking over uitstekende hulpmiddelen.

Interesse?

Bent u toe aan een volgende stap in uw loopbaan? Reageer dan voor 26 oktober 2020 en stuur uw sollicitatiebrief met cv en de namen en e-mailadressen van 3 referenten naar solliciteren.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl t.a.v. de president mr. A.R. van der Winkel. Voorafgaand aan de sollicitatiegesprekken (gehouden op dinsdag 10 november 2020) vindt er een oriënterend gesprek plaats met de president en de afdelingsvoorzitter civielrecht.

Wilt u eerst meer weten over de functie van raadsheer of van raadsheer in opleiding bij ons hof? Neem dan contact op met mr. Rose-Marie Boon (06 12 97 65 36), afdelingsvoorzitter civielrecht. Voor meer informatie over het functieprofiel en de procedure kunt u contact opnemen met Esther Speklé, HRM adviseur, e.spekle@rechtspraak.nl