Privacy

De Rechtspraak hecht grote waarde aan je privacy. Je persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. Je gegevens gebruiken we uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door de Rechtspraak en worden opgenomen in onze database.

Ik kan op elk moment mijn gegevens laten verwijderen uit de database, via een aanvraag aan de afdeling P&O van het gerecht of de dienst waar ik solliciteerde.