Het gerechtshof Amsterdam zoekt voor de notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer een notaris als raadsheer-plaatsvervanger

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

De notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer.

Het gerechtshof Amsterdam is de hoogste (tevens laatste) instantie voor de behandeling van klachten over (kandidaat- en toegevoegd) notarissen en (toegevoegd kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en ten aanzien van een aantal niet-tuchtrechtelijke maatregelen (nevenbetrekkingen en ontslag in geval van ziekte etc.).

De notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer (NGK) hanteert de regel dat van de meervoudige kamer die de zaak behandelt, ten minste één lid afkomstig is uit de beroepspraktijk, bij voorkeur een notaris of gerechtsdeurwaarder met actuele beroepservaring. Dit lid is een onmisbare schakel naar de praktijk.

De NGK zoekt een notaris als raadsheer-plaatsvervanger.

Profiel

U bent werkzaam als notaris, senior in uw vak en u hebt een goede staat van dienst. U hebt bij voorkeur ervaring in het notariële tuchtrecht. U bent onafhankelijk in uw oordeelsvorming, maar tevens in staat om samen met uw collega’s tot een beslissing te komen. U kunt u voldoende vrijmaken om met enige regelmaat (circa vier tot zes keer per jaar) zitting te doen en u bent bereid deel te nemen aan de periodieke besprekingen van de kamer.

Het landelijke profiel van raadsheer en de profielschets van raadsheer-plaatsvervanger bij de NGK kunt u opvragen bij mw. A.A.W. Meijer (a.a.w.meijer@rechtspraak.nl). Meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met mr. J.W.M. Tromp, voorzitter van de NGK, via mw. A.A.W. Meijer (a.a.w.meijer@rechtspraak.nl).

Solliciteren

U kunt tot 30 augustus 2021 uw sollicitatiebrief met cv per brief (Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam) of per e-mail (a.a.w.meijer@rechtspraak.nl) toezenden aan de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. H.T. van der Meer. Wij verzoeken u in uw sollicitatiebrief drie referenten te vermelden.

Na afloop van de sollicitatietermijn vindt een eerste briefselectie plaats. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 7 september 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.