Lid Landelijke Selectiecommissie Rechters

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Het waarborgen van de kwaliteit van de Rechtspraak is daarbij van groot belang. Dat begint bij de selectie van nieuwe rechters. Deze selectie is in handen van een Landelijke selectiecommissie, die in totaal 22 leden telt. De commissie bestaat uit leden vanuit de rechterlijke macht en leden vanuit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, advocatuur en het openbaar ministerie. Voor de categorie ‘leden uit diverse maatschappelijke sectoren’ zijn wij op zoek naar:

• een lid afkomstig uit het Openbaar Ministerie;
• twee  leden afkomstig uit de hierboven beschreven maatschappelijke sectoren. De LSR heeft op dit moment voldoende leden afkomstig uit de advocatuur.

Wat gaat u doen?

U selecteert kandidaten voor de functie van rechter (in opleiding) en raadsheer (in opleiding). U voert selectiegesprekken met kandidaten en beoordeelt of een kandidaat geschikt is voor één van de opengestelde functies. Dit doet u op basis van het competentieprofiel voor rechters. Voordat u als selecteur aan de slag gaat, volgt u een aantal trainingen.

Wat brengt u mee?

  • U beschikt over academisch werk- en denkniveau en een ruime werkervaring.
  • U bent maatschappelijk betrokken en op de hoogte van actualiteiten.
  • U hebt ervaring met het voeren van selectiegesprekken of tenminste affiniteit met werving en selectie.
    U hebt meerdere jaren ervaring in een organisatie buiten de justitiële keten. U hebt goed zicht op de Rechtspraak en het rechterlijk ambt.
  • U bent communicatief sterk ontwikkeld en kunt goed luisteren. U beschikt over inlevingsvermogen en sensitiviteit. U handelt integer en vanuit een sterk ontwikkeld gevoel voor normen en waarden.
  • U bent beschikbaar per 1 oktober 2018. Gedurende de selectieperiode bent u meerdere dagen per week beschikbaar. Dit komt neer op ongeveer 16 dagen per jaar. De betreffende planning heeft u een jaar van tevoren tot uw beschikking.

Bijzonderheden

U wordt benoemd door de Raad voor de rechtspraak (Raad). U ontvangt een vergoeding per vergadering. U wordt voor drie jaar benoemd, waarna verlenging voor één jaar kan plaatsvinden.

Meer weten?

Voor nadere informatie, kunt u contact opnemen met Hélène Vekemans, coördinator LSR via 06-12428554 of h.vekemans@rechtspraak.nl.
De data waarop de sollicitatiegesprekken gehouden worden zijn: 26, 27 en 28 juni. Indien dit noodzakelijk mocht blijken, dan wordt hier 4 juli aan toegevoegd.

Uw reactie

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreid Curriculum Vitae, t.a.v. mw. mr. H. Rappa-Velt, lid Raad, naar LSR@rechtspraak.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 11 mei 2018.

Meer over de LSR