Kwaliteitscoördinator voor de werkstroom Omgevingsrecht (32 – 36 uur)

Rechtbank Gelderland

Werken bij de rechtbank Gelderland betekent werken in een professionele organisatie, die een onmisbare rol heeft in het maatschappelijk verkeer. Iedereen die hier werkt, zowel rechters als ondersteunende medewerkers, draagt bij aan efficiënte rechtspraak en daarbij staat het belang van de rechtzoekenden voorop.
Verantwoordelijkheidsbesef en de bereidheid om samen te werken maar ook nieuwsgierigheid die erop gericht is om te onderzoeken hoe wij ons werk ten dienste van de samenleving zo goed mogelijk doen, vinden wij belangrijke eigenschappen.
De filosofie van onze rechtbank Gelderland kan samengevat worden in drie woorden: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Je initieert en je stijl kenmerkt zich door mensen met elkaar te verbinden, lef te tonen en waar nodig knopen door te hakken. Stil staan is niets voor jou, jezelf blijven ontwikkelen is voor jou vanzelfsprekend. Je houdt ervan initiatief te nemen en samen uitdagingen aan te gaan en je gaat voor de beste oplossing voor onze organisatie. Zelfs als dat niet de makkelijkste weg is.

De rechtbank Gelderland telt ruim 160 rechters. Samen met de ongeveer 780 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 175.000 rechtszaken. Dat doen wij deskundig en met oog voor de belangen van de individuele rechtzoekende.

De rechtbank telt vier locaties: Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De hoofdlocaties zijn gevestigd in Arnhem en Zutphen. De rechtbank is georganiseerd in de clusters bestuursrecht, familie- en jeugdrecht, kanton- & handelsrecht, strafrecht, toezicht en bedrijfsvoering.

Voor het cluster bestuursrecht zoekt de rechtbank Gelderland een bevlogen en inspirerende

KWALITEITSCOÖRDINATOR VOOR DE WERKSTROOM OMGEVINGSRECHT
(32 – 36 UUR)

Wat ga je doen?

Coördinator kwaliteit
Kwaliteit is essentieel voor het functioneren van de rechtbank. Om die reden is de rechtbank Gelderland op zoek naar drie senior rechters met het taakprofiel kwaliteit. Naast de normale taken die horen bij het profiel van senior rechter ben jij binnen het cluster belast met de inhoudelijke kwaliteit en de verbetering daarvan. Dit betekent dat jij binnen het cluster samen met de stafjurist een belangrijke rol hebt in het opstellen van het kwaliteitsbeleid zowel clusterbreed als binnen het rechtsgebied Omgevingsrecht. Je ziet toe op de uitvoering daarvan, draagt hier zelf actief aan bij en motiveert anderen hiertoe. Je zorgt dat de kwaliteit van de rechtspraak wordt versterkt door opleiding, intervisie en procesverbetering. In gezamenlijk overleg met de betrokken leidinggevenden, collega kwaliteitscoördinatoren en de stafjuristen bevorder je de rechtseenheid op je rechtsgebied en neem je samen kwaliteit verbeterende maatregelen, waaronder het streven naar klare taal. Je bent tevens aanspreekpunt op het gebied van kwaliteit en kennisorganisatie voor andere rechtbanken en externen. Samen met de andere kwaliteitscoördinatoren in de rechtbank ben je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van rechtbank Gelderland. Je draagt samen met hen en de portefeuillehouder kwaliteit uit het bestuur bij aan een rechtbankbrede visie op kwaliteit, adviseert het bestuur en initieert zo nodig rechtbankbrede activiteiten op het gebied van kwaliteit. Voor dit kwaliteitsdeel van de functie krijg je een vrijstelling.

Senior rechter
Je bent al senior rechter, of functioneert op het niveau van senior rechter.

Wie zoeken wij?

Je bent iemand die initiatieven neemt en gemakkelijk contacten legt. Je bent actief bezig met kwaliteitsverbetering waardoor het cluster weet dat jij voor dit onderwerp het aanspreekpunt bent. Je neemt het voortouw om kwaliteit te bespreken en te verbeteren en je kunt collega’s inspireren om actief hun aandeel op dit terrein bij te dragen. Je bent daarnaast zelf in staat hierin een voortrekkersrol op je te nemen. Snel kennis verwerven en deze overdragen aan collega’s binnen de afdeling is voor jou vanzelfsprekend.

Je hebt affiniteit en ervaring met het faciliteren van de ontwikkeling van mensen, verbeterprocessen, kennis-verankering en – ontsluiting. Daarnaast heb je geruime ervaring als rechter. Je hebt een brede maatschappelijke blik en houdt rekening met de maatschappelijke context van zaken. Daarbij heb je een sterk analytisch vermogen en toon je begrip voor de situatie van anderen. Je handelt integer en toont besluitvaardigheid.

Voor een beschrijving van de competenties en resultaatgebieden word je verwezen naar de referentiefunctie van senior rechter met het taakprofiel coördinator kwaliteit. Deze functie is gewaardeerd op salariscategorie 8. Het betreft een functie van minimaal 32 uur per week.

Bijzonderheden

Het taakprofiel kwaliteit wordt voor een periode van 5 jaar opgedragen. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Deze vacature wordt binnen de rechtspraak uitgezet. De standplaats voor de vacatures voor het cluster bestuursrecht (belastingrecht, sociale verzekeringen, omgevingsrecht & overig bestuursrecht) is Arnhem.

Reageren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het rechterlijk bestuurslid, Rémy van Leest, via: 06 13 35 99 45 of teamvoorzitter in het cluster bestuursrecht, Jan van Schagen via 06 46 06 88 86. Reageren kan tot en met 30 juli 2021 via Kwaliteitscoördinator voor de werkstroom Omgevingsrecht (hi-reserve-projects.com)