Klachtenfunctionaris(sen) bij rechtbank Amsterdam (parttime of fulltime)

De rechtbank Amsterdam staat voor: onbevreesd in contact, met elkaar doen wat nodig is.

De rechtbank Amsterdam staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de rechtbank het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Werken in de rechtbank Amsterdam betekent werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het laat zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken, midden in de actualiteit.

Ons motto

De rechtbank Amsterdam wil een lerende organisatie zijn, waarin het geven en ontvangen van feedback vanzelfsprekend is. De rechtbank Amsterdam wil ook een inclusieve organisatie zijn: een organisatie waarin iedereen zich welkom voelt en iedereen zichzelf kan zijn.

De rechtbank Amsterdam dient een diverse samenleving. Die diversiteit ziet de rechtbank graag terug in haar medewerkers, meer dan nu het geval is. Want meer diversiteit betekent: meer kwaliteit. Diversiteit draagt dus bij aan nog betere rechtspraak.

De rechtbank Amsterdam zoekt voor de afdeling Publiekrecht: Klachtenfunctionaris(sen) (parttime of fulltime)

Wat je gaat doen

Ben jij een enthousiaste senior juridisch medewerker en lijkt het jou leuk om (een deel van je tijd) externe klachten te behandelen die betrekking hebben op de afdeling Publiekrecht, dan is werken als klachtenfunctionaris iets voor jou!

De rechtbank werkt met een klachtenregeling waarbij iedereen het recht heeft om een klacht in te dienen bij het gerechtsbestuur. Deze klacht kan gaan over de wijze waarop de rechtbank of een medewerker van de rechtbank zich tegenover hem of haar heeft gedragen. De rechtbank beschouwt klachten als een kwaliteitsinstrument ter verbetering van de organisatie. De rechtbank behandelt ruim 200 klachten per jaar, waarvan ongeveer de helft betrekking heeft op de afdeling Publiekrecht. Omdat de huidige klachtenfunctionaris vertrekt, zijn we op zoek naar één of twee klachtenfunctionarissen binnen de afdeling Publiekrecht.

Als klachtenfunctionaris van de afdeling Publiekrecht:

 • Ben je verantwoordelijk voor het onderzoek en de behandeling van klachten die betrekking hebben op (medewerkers van) de afdeling Publiekrecht,
 • Informeer je de betrokkenen en hun leidinggevenden over de ontvangen klachten,
 • Onderzoek je de situaties waarover wordt geklaagd,
 • Probeer je, waar mogelijk, de klachten telefonisch informeel af te doen, en informeer je de president en andere betrokken medewerkers hierover,
 • Voor de schriftelijk af te handelen klachten stel je een concept-klachtafdoening op ten behoeve van de president van de rechtbank,
 • Rapporteer je periodiek aan het afdelingsmanagement over de klachten en de afhandeling daarvan,
 • Doe je, waar nodig, verbetervoorstellen aan het afdelingsmanagement naar aanleiding van de klachten,
 • Stel je samen met de klachtenfunctionarissen bij de afdeling Privaatrecht en de Stafdienst jaarlijks een jaarverslag op,
 • Fungeer je als aanspreekpunt binnen de afdeling voor vragen over de klachtenprocedure en
 • Wanneer de president besluit zich bij de afhandeling van een klacht over de afdeling Publiekrecht te laten adviseren door een klachtadviescommissie,
 • Fungeer je als secretaris van deze commissie. In die hoedanigheid zorg je voor alle organisatorische aspecten van de behandeling door de klachtadviescommissie en maak je het verslag van de hoorzitting

Ten slotte fungeer je voor de afdeling Publiekrecht als aanspreekpunt voor de datalekken en denk je in nauw overleg met de privacyfunctionaris van de rechtbank mee over de wijze waarop een datalek wordt opgelost. Daarnaast rapporteer je periodiek aan het afdelingsmanagement over datalekken. Ook AVG-gerelateerde werkzaamheden kunnen tot het takenpakket (gaan) behoren.

Wat we je bieden

 • Afhankelijk van de invulling ben je (parttime of fulltime) gemiddeld 16 tot 20 uur per week bezig met de behandeling van klachten die betrekking hebben op de afdeling Publiekrecht. Je kan dit werk doen in combinatie met zittingswerk, maar ook als enige taak.
 • Voor het werk als klachtenfunctionaris krijg je een toelage naar schaal 11.

 

Wie zoekt de afdeling Publiekrecht?
De afdeling Publiekrecht zoekt een betrokken senior juridisch medewerker die het een uitdaging, een leuke afwisseling en/of een interessante uitbreiding vindt om gedurende tenminste twee jaar naast zijn functie het behandelen van klachten gericht tegen de afdeling Publiekrecht te verzorgen. Kennis van zowel het straf(proces)recht als het bestuurs(proces)recht is wenselijk. Daarnaast is affiniteit met de AVG een pre. Verder is van belang dat je klantgericht, geduldig en zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig bent.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over het behandelen van klachten door onze afdeling kan je terecht bij de klachtenfunctionaris van de afdeling Publiekrecht, Maria den Toom (m.den.toom@rechtspraak.nl), of bij Lydia de Haan-Bot (06 24 86 55 41), hoofd bedrijfsvoering afdeling publiekrecht.

Aan Lydia kun je ook je belangstelling voor deze taak per mail gemotiveerd kenbaar maken tot uiterlijk 20 september 2022 via (a.de.haan-bot@rechtspraak.nl).

Privacy

De privacyverklaring op www.werkenbijderechtspraak.nl/privacy is op deze vacature van toepassing. Daarnaast kan de rechtbank Amsterdam je competenties controleren met behulp van social media zoals LinkedIn. Als de controle noodzakelijk is, dan zal de rechtbank Amsterdam de geraadpleegde bronnen en gevonden informatie tijdens het sollicitatiegesprek met je bespreken.