Werken als jurist

De Rechtspraak behandelt per jaar 1,8 miljoen rechtszaken. Van een omgangsregeling voor kinderen tot ontslagzaken; van geschillen tussen burgers en overheid tot geschonden patenten; van berechting van een dronken automobilist tot het bestraffen van een verkrachter; van huisuitzettingen tot massaschade door woekerpolissen. In een team van professionele juristen worden de zaken voorbereid, besproken en behandeld. Dat vraagt om juristen met een brede maatschappelijke blik, die werken vanuit een breed perspectief, zodat de rechter uiteindelijk onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel een oordeel kan vellen.

Rechter / raadsheer
Als rechter spreek je een oordeel uit als partijen onderling een conflict hebben of als iemand verdacht wordt van een strafbaar feit. Jouw oordeel is bindend: de betrokkenen moeten zich eraan houden. Rechters zijn onpartijdig en laten zich niet leiden door persoonlijke opvattingen of door sympathie voor een van de partijen. Je stelt vragen aan de partijen, luistert naar hun verhaal, luistert naar getuigen en experts en bekijkt bewijzen. Vervolgens weeg je alle feiten en kijk je naar verschillende rechtsbronnen om tot een oordeel te komen. Je kunt rechter worden als je de juiste vooropleiding hebt gehad, van onberispelijk gedrag bent en na een strenge selectie en pittige opleiding.

Rechter worden

Juridisch medewerker / griffier


Als juridisch medewerker/griffier ben je een belangrijke schakel in de rechtspraak. Je neemt de rechters werk uit handen, je bereidt zittingen voor, verdiept je in jurisprudentie, notuleert tijdens de zitting (dan ben je ‘griffier’) en je schrijft conceptvonnissen. Ook neem je deel aan de overleggen in de raadkamer.

Tijdens een rechtszitting zit je altijd aan de linkerhand van de rechter(s) en je draagt net als zij een zwarte toga. Het is inhoudelijk interessant werk dat er maatschappelijk toe doet. Door het volgen van opleidingen houd je je vakkennis op peil.

Om juridisch medewerker/griffier te worden, moet je een hbo- of wo-opleiding Nederlands recht hebben gevolgd. Je kunt direct na je opleiding solliciteren. Bij je eigen gerecht en bij de SSR volg je dan nog een aantal functiegerichte opleidingen, waar aandacht wordt besteed aan onderwerpen als het doen van onderzoek, het schrijven van vonnissen en de gang van zaken tijdens een (straf)proces.

Studenten Nederlands Recht kunnen buitengriffier worden.