Het gerechtshof Amsterdam zoekt voor het team handel (afdeling civiel recht en belastingrecht) een

Raadsheer en een raadsheer-in-opleiding m/v

 

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoekt u inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Bent u bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en uitstekende arbeidsomstandigheden.

Organisatie. Vanaf 2013 is het gerechtshof Amsterdam gevestigd in het Paleis van Justitie aan het IJ. Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling strafrecht, de afdeling civiel recht en belastingrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van ongeveer 20-30 medewerkers. Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt onder meer een open houding en nieuwsgierigheid ten aanzien van mogelijke verbeteringen.

Wie zoeken wij. Wij zijn op zoek naar kandidaten met en zonder rechterlijke ervaring voor het team handel, onderdeel van de afdeling civiel en belastingrecht. Voor beide functies geldt dat uw luistervaardigheid, uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en uw oordeelsvorming van een hoog niveau zijn en geldt als vereiste tenminste tien jaar relevante ervaring als jurist en aantoonbare maatschappelijke ervaring. Van de raadsheer wordt verwacht dat eventuele specifieke kennis of deskundigheid ook ten dienste van het hof wordt ingezet en met de collega’s wordt gedeeld.

(I) Voor de functie van raadsheer is een afgeronde rechtersopleiding vereist. Wij zijn in het bijzonder op zoek naar een raadsheer/rechter die ruime ervaring heeft met het schrijven van civielrechtelijke uitspraken en over een gedegen civielrechtelijke basis beschikt.

(II) Hebt u geen rechterlijke ervaring maar beschikt u wel over tenminste 10 jaar hoogwaardige juridische werkervaring, dan kunt u in aanmerking komen voor de functie van raadsheer-in-opleiding (rhio). Er is hiervoor één opleidingsplek beschikbaar.

Het landelijke profiel van raadsheer en meer informatie over het gerechtshof Amsterdam kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacatures kunt u telefonisch contact opnemen met:

– mr. H.T. van der Meer, president, tel. 088 – 361 3632 of

– mr. C.J. Hummel, voorzitter afdeling civiel recht en belastingrecht, tel. 088 – 361 3802 of

– mr. J.C. Toorman, teamvoorzitter handelsrecht, tel. 088 – 361 3712.

Solliciteren: U kunt tot en met 8 november 2019 uw sollicitatiebrief met vermelding van drie referenten, vergezeld van uw cv, digitaal sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. H.T. van der Meer, via Anita Meijer (a.a.w.meijer@rechtspraak.nl). Een eerste gespreksronde (met het gerechtsbestuur, de afdelingsvoorzitter en de teamvoorzitter) zal naar verwachting plaatsvinden op 14 of 18 november 2019. De tweede gespreksronde (met de benoemingsadviescommissie) zal naar verwachting plaatsvinden eind november/begin december 2019.