Teamvoorzitter familierecht, gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft per 1 oktober 2022 een vacature voor Teamvoorzitter, team familierecht

 Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag spreekt recht in hoger beroep in rechtszaken waarin eerder uitspraak is gedaan door de rechtbanken Rotterdam of Den Haag, op het gebied van civiel recht, familierecht, straf- en belastingrecht. Regelmatig is er voor in dit hof behandelde zaken veel aandacht vanuit media en publiek. Het gaat dan om zaken met veel impact, maatschappelijke vraagstukken of bijzondere rechtsvragen.

Ongeveer 300 raadsheren en juristen behandelen de rechtszaken gewoonlijk meervoudig. Zij werken in teams per rechtsgebied. Zij worden bijgestaan door medewerkers op het gebied van logistiek, administratie en bedrijfsvoering. Samen geven zij invulling aan de kernwaarden van de appelrechtspraak; kwaliteit, rechtsbescherming, rechtseenheid, rechtsontwikkeling en tijdigheid, met oog voor de menselijke maat en voor de ontwikkelingen in de samenleving. De lijnen zijn kort, de cultuur is reflecterend, lerend en inclusief.

Het team familierecht

Een gemotiveerde en kundige groep juristen vormt samen het team familierecht. Het team bestaat uit ongeveer 13 (senior) raadsheren (waarvan de teamvoorzitter er één is), 1 hoofd juridische ondersteuning (HJO), 4 juridisch adviseurs en 13 (senior) gerechtsjuristen. De gerechtsjuristen en juridisch adviseurs vallen onder de gedelegeerde leiding van de HJO met wie je samen de teamleiding vormt. Je werkt als teamvoorzitter ook veel samen met het hoofd en de werkvoorbereider van de administratie. Je leidinggevende is één van de bestuursleden.

Wat ga je doen

Als teamvoorzitter ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve prestaties van het team. Je stuurt samen met de HJO op realisatie van het afgesproken teamresultaat en je geeft input voor de planning voor het volgende jaar. Je zorgt voor de interne taakverdeling in het team en je stimuleert dat teamleden hun kennis delen. Je initieert inrichting en vernieuwing van de werkprocessen, met name in relatie tot de landelijke doorlooptijden en professionele standaarden. Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het familie- en jeugdrecht door lid te zijn van het Landelijk overleg vakinhoud (LOVF-H) en door contact te onderhouden met de ketenpartners en de rechtbanken in het ressort. Je houdt evaluatiegesprekken met raadsheren en bevordert het over en weer geven van feedback en reflectie. Ook neem je deel aan het primaire proces.

Ontwikkelingen en uitdagingen in de komende jaren worden bepaald door een maatschappelijke omgeving waarin hoge eisen worden gesteld aan de rechtspraak in familie- en jeugdzaken. Daarop wil het team zich voorbereiden door een duidelijke taakverdeling op het gebied van specialistische kennis, verdere ontwikkeling van zaaksregie en het werven en opleiden van nieuwe raadsheren en gerechtsjuristen.

Samen met alle leidinggevenden en het bestuur werk je aan het strategische beleid en de doelstellingen van het gerechtshof als geheel. Je draagt bij aan een samenwerkende en lerende organisatie, ook in het grotere verband van de samenwerkende hoven en de landelijke Rechtspraak.

Wat verwachten wij?

Je geeft richting én je verbindt. Je stuurt op resultaat. Ook ben je toegankelijk, stressbestendig en probleemoplossend. Je bevordert de samenwerking in het team en de teamontwikkeling, vooral door de leer- en feedbackcultuur een nieuw impuls te geven. Je zorgt voor een prettig werkklimaat en bevordert goede contacten binnen het team en met de medewerkers administratie. Daarbij streef je ernaar dat een ieder in het team optimaal functioneert, met oog voor ieders eigenheid en capaciteit.

Functie-eisen

Om de functie effectief te kunnen uitoefenen beschik je over:

 • Leidinggevende/coördinerende ervaring c.q. aantoonbare interesse in managementopgaven
 • verbindende en communicatieve vaardigheden
 • ruime tot zeer ruime ervaring als raadsheer/rechter in het familierecht
 • een visie op de ontwikkeling van de familie-(appel)rechtspraak.

 Bijzonderheden

 • Ook zonder ervaring in de appelrechtspraak, mits met coördinerende ervaring in de eerste aanleg, kun je op deze functie solliciteren.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Functieschaal en faciliteiten

 • Je wordt als raadsheer benoemd en je ontvangt als teamvoorzitter een toelage naar het salarisniveau van senior raadsheer en een teamvoorzitterstoelage. Na minimaal een jaar kan, bij gebleken geschiktheid als leidinggevende teamvoorzitter, benoeming tot senior raadsheer plaatsvinden.
 • Voor het teamvoorzitterschap geldt een vrijstelling van het primaire proces van maximaal 0,7 fte.
 • Vanuit de bedrijfsvoering is ondersteuning van de teamvoorzitter mogelijk voor verschillende regel- en adviestaken.
 • Je maakt deel uit van het hofbrede team van leidinggevenden, dat regelmatig samenkomt in het kader van inspiratie, reflectie en organisatieontwikkeling.
 • Je wordt in de gelegenheid gesteld tot het volgen van voor het leidinggeven nuttige trainingen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met  mr. M.W. Koek, president hof Den Haag, tel. nr. 06 13 96 36 43.

 Solliciteren

Je kunt tot en met maandag 15 augustus 2022 een sollicitatiebrief met CV sturen naar de president van het gerechtshof Den Haag, mr. M.W. Koek, hrm.hof-dh@rechtspraak.nl onder vermelding van teamvoorzitter familierecht. Daarbij word je verzocht twee referenten op te geven.