Teamvoorzitter Civiel- en Belastingrecht

Het gerechtshof Amsterdam is voor zijn afdeling civiel recht en belastingrecht op zoek naar:

een teamvoorzitter (rechterlijk ambtenaar/gerechtsambtenaar)

die met durf en verantwoordelijkheid het handelsteam weet te stimuleren tot het op effectieve wijze  leveren van kwaliteit.

Het gerechtshof Amsterdam heeft de ambitie toonaangevend te zijn in de appelrechtspraak in Nederland. Zoek je inhoudelijke verdieping, ruimte voor kwaliteit en meervoudige rechtspraak met zeer ervaren collega’s? Ben je bereid hard te werken aan kwalitatief hoogwaardige uitspraken? Wij bieden een plezierige  werkomgeving, een goede collegiale werksfeer en goede arbeidsomstandigheden.

Organisatie

Het gerechtshof Amsterdam behandelt rechtszaken in hoger beroep die in eerste instantie hebben gediend bij de rechtbanken Amsterdam en Noord-Holland. Het zijn vaak zowel feitelijk als juridisch complexe zaken.

Het gerechtshof Amsterdam kent drie afdelingen: de afdeling civiel recht en belastingrecht, de afdeling strafrecht en de afdeling bedrijfsvoering. De afdelingen bestaan uit verschillende teams met ieder een omvang van doorgaans 20-30 medewerkers. Het handelsteam bestaat uit drie subteams en telt momenteel ongeveer 38 raadsheren en 15 juridisch medewerkers (exclusief 12 medewerkers van de Ondernemingskamer). Het team heeft naast de subteams een aantal specialistische kamers: de Ondernemingskamer en de Notaris- en Gerechtsdeurwaarderskamer.

Centraal in de ontwikkeling van de cultuur van het gerechtshof staat de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit en de effectiviteit van het hof. Dit veronderstelt  onder meer een open houding en nieuwsgierigheid naar mogelijke verbeteringen.

De functie teamvoorzitter

Als teamvoorzitter geef je leiding aan een team dat bestaat uit raadsheren en juridisch medewerkers, die werkzaam en gespecialiseerd zijn in onder meer arbeidsrecht, huurrecht, faillissementsrecht, bancair recht en intellectuele eigendom, verzekeringsrecht en (beroeps)aansprakelijkheid.

Je behartigt de belangen van het team waaraan je leiding geeft en die van de afdeling als geheel. Daarbij word je ondersteund door een teamcoördinator die leiding geeft aan de juridisch medewerkers. Je maakt deel uit van het MT dat verantwoordelijk is voor de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van de afdeling.

De senior adviseur bedrijfsvoering ondersteunt je bij je werkzaamheden in verband met de planning en verantwoording.

Je draagt zorg voor goed werkgeverschap en een open communicatie, weet medewerkers te motiveren en bevordert het over en weer geven van feedback.

Je initieert waar nodig het vernieuwen van werkprocessen in relatie tot de professionele standaarden en Tijdige Rechtspraak.

De functie wordt, wegens de omvang van het team, ingevuld in de vorm van een ‘duobaan’. Je werkt dus nauw samen met een tweede teamvoorzitter. De uitgebreide functieomschrijving is te vinden in het landelijke functieprofiel teamvoorzitter gerecht.

De functie-eisen teamvoorzitter

Je hebt ervaring dan wel aantoonbare affiniteit met leiding geven. Je hebt oog voor de ontwikkeling van medewerkers en bent in staat hen te stimuleren tot samenwerken. Je draagt bij aan een werkomgeving waarin kwaliteit vanzelfsprekend is en je hebt verbindende en communicatieve eigenschappen. Omgevingsbewustzijn, inschatten van anderen en overtuigingskracht zijn goed ontwikkelde competenties.

Bijzonderheden

  • Het gerechtshof Amsterdam verwelkomt graag collega’s van alle achtergronden en oriëntaties en bevordert  een cultuur waar ieder zich elke dag gerespecteerd en gewaardeerd voelt.
  • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met:

  • Carina Hummel, voorzitter afdeling civiel recht en belastingrecht,
    tel.nr. 088 361 38 02 of
  • Eveline de Greeve, president van het gerechtshof Amsterdam,
    tel.nr. 088 361 36 30

Solliciteren

Je kunt tot en met 25 november 2022 een sollicitatiebrief en curriculum vitae sturen naar de president van het gerechtshof Amsterdam, mr. Eveline de Greeve, via Anita Meijer ( a.a.w.meijer@rechtspraak.nl).