De rechtbank Zeeland- West-Brabant zoekt een fiscalist om opgeleid te worden tot rechter

De rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant biedt rechtspraak van niveau en op maat, met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Snel, toegankelijk en deskundig. De rechtbank is een lerende organisatie en investeert voortdurend in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, met zittingen op vier locaties: Breda, Middelburg, Tilburg en Bergen op zoom en voor rijksbelastingzaken ook in Eindhoven en Roermond. In de rechtbank werken ruim 650 professionals samen aan efficiënte, eigentijdse processen.

Het cluster belastingrecht werkt vanuit het splinternieuwe gerechtsgebouw met alle moderne kantoorfaciliteiten, gelegen naast het station in Breda.

Opleiding en benoeming

De opleiding start per 1 januari 2021.

U volgt een op uw kennis en vaardigheden toegesneden traject waarbij u – behalve in het belastingrecht – ook nog in een ander rechtsgebied wordt opgeleid. Na de selectie worden met u afspraken gemaakt over de aard, inhoud en duur van de opleiding (minimaal 15 en maximaal 36 maanden). Na voltooiing van de opleiding en gebleken geschiktheid volgt benoeming tot belastingrechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Functie-eisen

Uw analytisch vermogen is uitstekend. U doorgrondt juridische geschillen en menselijke verhoudingen snel. U bent integer en treedt zelfstandig en onafhankelijk op. U kunt knopen doorhakken en doortastend optreden, ook als de druk toeneemt. U luistert actief. U bent in staat tot kritische oordeelsvorming en zelfreflectie. U heeft de Nederlandse nationaliteit. Na het behalen van uw meestertitel hebt u minstens vijf jaar relevante fiscaal-juridische werkervaring opgedaan. U voldoet aan de formele vereisten voor een rechterlijke benoeming. Meer informatie over deze vereisten vindt u op www.rechtspraak.nl onder “Werken bij/Rechter worden”.

Arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven

Tijdens de opleiding bedraagt uw aanstelling in de eerste drie maanden 36 uur en daarna tenminste 32 uur. Uitgangspunt is dat u ook na uw opleiding voor tenminste 32 uur wordt aangesteld.

Gedurende de opleiding wordt u bezoldigd conform salariscategorie opleidingen 9a.
Het brutosalaris bedraagt, afhankelijk van uw huidige inkomen, in die periode minimaal € 2.804,07 en maximaal € 5.842,71 per maand bij een 36-urige werkweek.

Na uw opleiding wordt u ingeschaald in de schaal van rechter, conform de hiervoor geldende regelgeving en bedraagt het bruto startsalaris als rechter minimaal € 5.597,12 en maximaal € 6002,09 bij een 36-urige werkweek. Daarna is doorgroei mogelijk tot maximaal € 7.741,61 per maand (salariscategorie 9, Rechterlijke Macht).

De Rechtbank biedt een pensioenregeling en mogelijkheden om flexibel te werken.

Voor rechters geldt een breed carrièreperspectief. Naast mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping (senior rechter, raadsheer in een gerechtshof) is er ruimte om via lokale en landelijke projecten een bijdrage te leveren aan innovatie in de rechtspraak. Ook doorgroei naar een leidinggevende rol is mogelijk.

De procedure

De rechtbank laat de voorselectie verrichten door de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR). Het secretariaat van de LSR is bereikbaar op tel: 088 – 361 10 25 of per mail:lsr@rechtspraak.nl.

De sollicitatieprocedure duurt ongeveer 10 weken. In week 35 vindt de briefselectie plaats, in week 36 zijn de analytische testen en in week 37 en 38 vinden de lokale gesprekken bij het gerecht plaats. In week 39 vindt het assessment plaats en in week 41 voert u de eindgesprekken met de Landelijke Selectiecommissie.

Voor functie-inhoudelijke informatie of informatie over de opleiding kunt u contact opnemen met mr. Nol Vermolen, president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, telefoon 088 – 361 15 958

U kunt uw sollicitatie met bijlagen tot woensdag 12 augustus 2020 richten aan de LSR via het digitale sollicitatieformulier.

U kunt per selectieprocedure maximaal op twee vacatures solliciteren.