Rechtbank Zeeland – West-Brabant

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk

De Rechtspraak staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant verzorgt rechtspraak op maat: toegankelijk, tijdig en deskundig. De rechter houdt zitting in Breda, Middelburg, Bergen op Zoom en Tilburg: zichtbaar, bereikbaar en dicht bij de burger. Onafhankelijk oordelend, integer en met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en context.
De rechtbank Zeeland-West-Brabant behandelt ongeveer 108.000 zaken per jaar, van kort geding tot grote strafzaak en van uithuisplaatsing tot vreemdelingenzaak.

Deze zaken behandelen wij op vier verschillende locaties. Breda en Middelburg en de zittingslocaties Tilburg en Bergen op Zoom. In Breda en Middelburg bieden wij het volledige zaakspakket aan, in Tilburg en Bergen op Zoom behandelen we vrijwel alleen kantonzaken.

Onze medewerkers

Bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant werk je in een professionele organisatie van ruim 615 collega’s: ruim 100 fte rechters en ongeveer 385 fte aan juridische en administratieve ondersteuners (juridisch medewerkers en administratief medewerkers). In het team Bedrijfsvoering (staf, facilitair en bodes) werken ongeveer 130 fte medewerkers.
Besef van de betekenis van rechtspraak voor rechtstaat en samenleving staat steeds voorop. Je draagt bij aan efficiënte, eigentijdse rechtspraak. Vanuit gevoel voor kwaliteit, verantwoordelijkheid en bereidheid tot samenwerking.

Kwaliteit van het werk

De rechtbank werkt sinds enkele jaren op basis van de zogenaamde professionele standaarden. Dit zijn standaarden die beschrijven hoe de kwaliteit van het werk van het gewenste hoge niveau kan blijven. De standaarden zijn, op landelijk niveau, door onze rechters opgesteld. Alle teams werken op basis van deze standaarden, die per rechtsgebied verschillen. Daarnaast volgen onze rechters en juridisch medewerkers, onder meer, minimaal 30 uur per jaar inhoudelijke cursussen, nemen zij deel aan intervisie, houden jurisprudentie bij en diverse collega’s geven colleges bij hogescholen en universiteiten.

De toekomst

Voor 2020 hebben wij als rechtbank de volgende hoofdthema’s benoemd: verbeteren doorlooptijden, reductie werkdruk, personele capaciteit op orde en verder vergroten van de externe oriëntatie, inclusief innovatie. De huidige coronacrisis zal een groot effect hebben op al onze activiteiten in 2020. Het is op dit moment dan ook lastig aan te geven welke stappen wij in 2020 precies zullen gaan zetten.

Vacatures bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant