Rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties Rotterdam en Dordrecht behandelen we jaarlijks 175.000 zaken. Er werken ruim 1100 mensen bij de rechtbank van wie 180 rechters. De gerechtsjuristen, bodes, medewerkers administratie en bedrijfsvoering ondersteunen de rechters.

Rechtsgebieden en specialismen

Onze rechtbank behandelt zaken in de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton. Daarnaast hebben we een aantal eigen specialismen.

Grote strafzaken
Onze rechtbank is een van de vier zogenoemde concentratierechtbanken, waar terrorisme-, cybercrime- en andere grote landelijke (straf)zaken worden behandeld. Deze zaken krijgen regionaal, landelijk en soms zelfs internationaal media-aandacht. Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal.

De maritieme kamer
Rotterdam is een logistiek knooppunt van wereldformaat en bovendien een centrum voor internationale handel. Dordrecht is gelegen aan het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Onze rechtbank ontwikkelde de maritieme kamer. Het team van deze kamer behandelt als enige in Nederland alle zaken die met scheepvaart, de haven en vervoer te maken hebben.

Economisch bestuursrecht
Rechtbank Rotterdam is de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank).

Innovatieve projecten
Rechtbank Rotterdam is een organisatie die midden in de maatschappij staat. Om deze rol blijvend goed te vervullen, ontwikkelen we innovatieve pilots en projecten. Voorbeelden hiervan zijn de combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak. Met deze projecten blijven we zorgen voor toegankelijke, effectieve rechtspraak.

In gesprek met de omgeving

Er valt altijd te leren van andere vakgebieden. Om onze dienstverlening te verbeteren vragen we onze ketenpartners uit de advocatuur, het Openbaar Ministerie, de IND, curatoren en de politie om feedback, organiseren we intervisie-bijeenkomsten en een jaarlijkse kwaliteitsconferentie. Met deskundigen van buiten de Rechtspraak organiseren we workshops over vechtscheidingen, havenrechtspraak, financieel toezicht en onze innovatieve projecten. Ook gaan rechters regelmatig bij andere organisaties op bezoek om nieuwe kennis op te doen.

Uit klantwaarderingsonderzoek blijkt dat 90% van de rechtzoekenden en 77% van de professionals tevreden is over het functioneren van de rechtspraak in Rotterdam (400 respondenten).

De werkomgeving

Bij rechtbank Rotterdam werken gemotiveerde professionals die houden van aanpakken, in een goede sfeer. We staan open voor vernieuwende initiatieven en feedback van anderen. Kennis delen met collega’s en je ontwikkelen in je vakgebied vinden we belangrijk. We beschikken over een (landelijke) digitale kennisomgeving en organiseren inspiratielezingen en kennisbijeenkomsten. Voor jonge juristen van rechtbank Rotterdam is er een netwerkvereniging, die interessante én gezellige activiteiten organiseert.

Voor iedereen

Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie. We willen dat onze medewerkers zich goed voelen op hun werk. Gerespecteerd, gewaardeerd en passend op zijn of haar plek. Nieuwe collega’s en stagiair(e)s die een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige samenleving zijn van harte welkom bij onze rechtbank.

Vacatures bij de rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht

locatie Dordrecht Steegoversloot 36