Rechtbank Rotterdam

 

Rechtbank Rotterdam is een van de grootste rechtbanken van Nederland. Op de locaties Rotterdam en Dordrecht behandelen we jaarlijks 175.000 zaken. Er werken ruim 1100 mensen bij de rechtbank: rechters, gerechtsjuristen, bodes en medewerkers administratie en bedrijfsvoering.

Rechtsgebieden en specialismen

Onze rechtbank behandelt zaken in de rechtsgebieden bestuursrecht, strafrecht, familie- en jeugdrecht, handel, insolventie en kanton. Daarnaast hebben we een aantal eigen specialismen.

Grote strafzaken
Onze rechtbank is een van de vier zogenoemde concentratierechtbanken, waar terrorisme-, cybercrime- en andere grote landelijke (straf)zaken worden behandeld. Deze zaken krijgen regionaal, landelijk en soms zelfs internationaal media-aandacht. Rotterdam beschikt over een extra beveiligde zittingszaal.

De maritieme kamer
Rotterdam is een logistiek knooppunt van wereldformaat en bovendien een centrum voor internationale handel. Dordrecht is gelegen aan het drukst bevaren waterknooppunt van Europa. Onze rechtbank ontwikkelde de maritieme kamer. Het team van deze kamer behandelt als enige in Nederland alle zaken die met scheepvaart, de haven en vervoer te maken hebben.

Economisch bestuursrecht
Rechtbank Rotterdam is de enige rechtbank in Nederland die oordeelt in geschillen over delen van het economisch bestuursrecht (besluiten van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank).

Innovatieve projecten
Rechtbank Rotterdam is een organisatie die midden in de maatschappij staat. Om deze rol blijvend goed te vervullen, ontwikkelen we innovatieve pilots en projecten. Voorbeelden hiervan zijn de combi-zittingen huiselijk geweld, de Rotterdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak. Met deze projecten blijven we zorgen voor toegankelijke, effectieve rechtspraak.

De werkomgeving

Bij rechtbank Rotterdam houden we van aanpakken, in een informele, collegiale sfeer. Wat ons motiveert is recht doen aan mensen en nieuwe oplossingen bedenken die de Rechtspraak nog toegankelijker maken. Rechtbank Rotterdam is er voor iedereen en dat zien we graag terug in de samenstelling van onze organisatie. We willen dat onze medewerkers zich goed voelen op hun werk. Gerespecteerd, gewaardeerd en passend op zijn of haar plek.

Nieuwe collega’s en stagiair(e)s die een bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige samenleving zijn van harte welkom bij onze rechtbank.

Stages

Wil je weten hoe de Rechtspraak in de praktijk werkt? Kom stage lopen bij de rechtbank Rotterdam. Bij de rechtbank doe je kennis op die je tijdens je studie kunt gebruiken. En je hebt er iets aan in je verdere loopbaan. Het komt regelmatig voor dat studenten na afloop van een stage tijdens de rest van hun studie als zittingsgriffier voor de rechtbank werken. Een stage kan zelfs leiden tot een baan. Je bent in ieder geval verzekerd van een leerzame tijd.

Stage lopen bij rechtbank Rotterdam

 

Vacatures bij de rechtbank Rotterdam

Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht

locatie Dordrecht Steegoversloot 36