Rechtbank Noord-Holland

De rechtbank Noord-Holland biedt werk aan circa 750 mensen en beslist over 140.000 zaken per jaar. Onze omvangrijke en diverse organisatie is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige rechtbanken Alkmaar en Haarlem op 1 januari 2013. We bevinden ons in een periode van grote veranderingen. Zo staat de rechtbank voor een ingrijpend digitaliseringsproces. In onze organisatie staan de kernwaarden onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel centraal. Iedereen die hier werkt, werkt ten dienste van de onmisbare rol die de rechtspraak heeft in het maatschappelijk verkeer.

Bij de rechtbank Noord-Holland werk je aan zaken die er toe doen. Je werkt met mensen, maar vooral ook vóór mensen. We vinden het daarom belangrijk om te investeren in kennis, vaardigheden, attitude en het opdoen van ervaringen. Daarnaast is in alle gerechten en landelijke diensten gepraat en gedroomd over de cultuur in onze organisatie. Dat heeft de volgende zes Gouden Gedragsprincipes opgeleverd.

Stages

Voor studenten in de eindfase van hun studie rechten bestaat de mogelijkheid om stage te lopen bij de rechtbank Noord-Holland. Ook voor hbo-studenten rechten is die mogelijkheid aanwezig. Mbo-stagiairs kunnen stage lopen in de functie van administratief medewerker. Het is voor middelbare scholieren mogelijk om een snuffelstage bij de rechtbank te lopen. De rechtbank biedt echter geen maatschappelijke stages aan.

Studenten en scholieren kunnen een verzoek voor een (snuffel)stage richten aan de afdeling Personeel & Ontwikkeling en ontvangen dan bericht over vacante stageplaatsen binnen de rechtbank.

Vacatures bij de rechtbank Noord-Holland

locatie Haarlem Simon de Vrieshof 1

locatie Haarlem Simon de Vrieshof 1