IVO Rechtspraak

Informatievoorzieningsorganisatie (IVO) Rechtspraak is de regisseur voor digitaal toegankelijke Rechtspraak. IT bij de Rechtspraak heeft impact op miljoenen Nederlanders. Zij krijgen met de Rechtspraak te maken omdat ze bijvoorbeeld een conflict hebben met hun werkgever, gaan scheiden, de regels hebben overtreden of slachtoffer zijn van een misdrijf. Als IT’er bij de Rechtspraak maak je elke dag snelle en toegankelijke rechtspraak mogelijk.

Ontwikkel jezelf

De Rechtspraak bevindt zich midden in een digitaliseringsslag. Er liggen mooie kansen om jezelf te ontwikkelen, terwijl je werkt aan noodzakelijke vernieuwing met een maatschappelijke impact. IT bij de Rechtspraak gaat niet over enen en nullen. Maar over mensen die hun flexibiliteit inzetten om met collega’s te zoeken naar praktische oplossingen. Creatieve mensen die samen met andere specialisten, maar ook met rechters en griffiemedewerkers, werken aan kwalitatieve (IT-)producten. Klantgerichte mensen met oog voor kwaliteit.

Wij willen verder met de digitalisering van de Rechtspraak. Met jou?

ICT vacatures