Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Met ruim 400 medewerkers en een werkgebied van 7 provincies is het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het grootste hof van Nederland. Het gerechtshof behandelt zaken die in eerste instantie zijn behandeld en beslist door de rechtbank Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland of Overijssel. De medewerkers van het hof hebben hun basiswerkplek in één van de twee kantoorlocaties: Arnhem of Leeuwarden en voeren hun werkzaamheden in nauwe onderlinge samenwerking op kwalitatief hoog niveau uit. Het hof houdt in beide locaties zitting in een monumentaal paleis van justitie, midden in het centrum. Ook worden er regelmatig zittingen in het gerechtsgebouw in Zwolle gehouden.

Uniek

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kent de afdelingen  civiel recht en strafrecht en de teams belasting, organisatie & advies en Business Control & informatievoorziening. Daarnaast behandelt het hof als enige gerechtshof in Nederland zaken in hoger beroep over:
– pachtrecht (geschillen tussen verpachters en pachters)
– penitentiair recht (bijvoorbeeld het hoger beroep tegen de verlenging van een tbs
– Mulderzaken (verkeersboetes) en
– militair strafrecht.

Kwaliteit

‘Vakmanschap’ is één van de kernwaarden van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Alle medewerkers zetten zich elke dag in om kwalitatief hoogwaardige en tijdige rechtspraak in iedere zaak te leveren. Het leveren van kwaliteit vraagt om goede medewerkers die deskundig, communicatief vaardig en flexibel zijn. Vandaar dat het hof constant werkt aan de realisatie van een inspirerende omgeving waarin de verdere persoonlijke groei en professionele ontwikkeling van medewerkers centraal staat.

Hof in beweging

De Rechtspraak moderniseert en ook het hof gaat in deze ontwikkelingen mee. Veranderingen zijn de komende jaren eerder regel dan uitzondering. Medewerkers worden gefaciliteerd met moderne communicatiemiddelen en een op maat gesneden werkplekinrichting. Met de juiste opleidingen wordt iedereen voorbereid op de toekomst. De kernwaarden ‘Verbinden’ en ‘Vertrouwen’ blijven de basis vormen voor de samenwerking in het hof.

Open sollicitaties

U kunt een open sollicitatiebrief mailen. Geef in deze brief gemotiveerd aan waarom u een functie bij het gerechtshof ambieert en voor welke functie(s) u in aanmerking wilt komen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
T.a.v. team HRM
e-mail: solliciteren.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl

Als uw brief en bijgevoegd curriculum vitae hiervoor geschikt lijken, worden deze stukken zes maanden bewaard. Wij adviseren daarnaast altijd om de vacaturebank regelmatig te raadplegen.