Werken bij de Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB zijn ongeveer 55 raadsheren en 200 gerechtsambtenaren werkzaam.

De CRvB staat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor de burger. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de rechtsstaat.

De CRvB wil inspelen op ontwikkelingen in een snel veranderende samenleving. Verkorting van doorlooptijden, meer maatwerk en regie en digitalisering van procedures zijn daarvan belangrijke uitingen. Een goede balans tussen organisatiedoelen en oog voor de menselijke maat is bij dit alles van groot belang. Daarmee onlosmakelijk verbonden is een prettig en vitaal werkklimaat met optimale ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers.

Wij zijn op zoek naar ambitieuze en talentvolle juridisch medewerkers!

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Het gaat hierbij om rechtspraak die kwalitatief hoogwaardig, maatschappelijk relevant én effectief is. De komende drie jaar zet de CRvB extra in op het wegwerken van achterstanden en het verkorten van doorlooptijden. Daarom zijn we op zoek naar meerdere, ervaren, ambitieuze juridisch medewerkers. Deze functie biedt mooie carrièrekansen biedt!

Meer weten? Op deze pagina lees je meer over de vacature en vind je portretten van collega’s die meer vertellen over de Centrale Raad van Beroep en hun functie.

Collega’s bij de CRvB

Hans Venema, bestuurslid

Koen van der Wielen, juridisch medewerker in opleiding tot gerechtsauditeur

Timo Poppema, gerechtsauditeur

Renate van de Veen, praktijkopleider

Georgette Hink, rechter/opleidingscoördinator