Collega’s bij de CRvB

Bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) werken ongeveer 55 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. Verder investeert de CRvB in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving.

Hieronder vind je 5 portretten van collega’s die meer vertellen over de Centrale Raad van Beroep, hun functie en het opleidingstraject.

Takvor Avedissian, president

 

Als president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) breng ik graag ons Opleidingshuis, het opleidingstraject voor talentvolle, pas afgestudeerde juristen, onder de aandacht. Onze rechterlijke organisatie is er trots op dit te kunnen aanbieden. Persoonlijk ben ik blij dat de CRvB jonge, talentvolle juristen de mogelijkheid biedt om gedurende een duaal ontwikkel- en leertraject van 6 jaar te groeien naar de functie van gerechtsauditeur.

Lees verder

Koen van der Wielen, juridisch adviseur

 

Ik ben op 1 juni 2018 aan de slag gegaan bij de CRvB als juridisch medewerker in opleiding tot gerechtsauditeur in de werkstroom Sociale Verzekeringen.

Lees verder

Timo Poppema – gerechtsauditeur

 

Een gerechtsauditeur bij de Centrale Raad van Beroep houdt zich in de eerste plaats bezig met de voorbereiding van hoger beroepszaken. Bij de voorbereiding wordt de in een (complexe) zaak spelende rechtsvraag aan een juridische analyse onderworpen. De gerechtsauditeur doet van die analyse verslag in een zogenaamde instructie, vaak ondersteund met nadere stukken zoals relevante rechtspraak en wetsgeschiedenis.

Lees verder

Renate van der Veen – senior gerechtsauditeur/praktijkopleider

 

Via een detachering vanuit de rechtbank ben ik in 2004 bij de Centrale Raad van Beroep begonnen als juridisch medewerker. Na een aantal jaar ben ik doorgegroeid naar gerechtsauditeur en op dit moment werk ik als senior gerechtsauditeur praktijkopleider. Ik besteed ongeveer 25% van mijn arbeidstijd aan mijn werkzaamheden als gerechtsauditeur. De overige tijd besteed ik aan opleidings- en begeleidingstaken.

Lees verder

Driesje Hardonk-Prins, rechter/opleidingscoördinator

 

Als raadsheer (rechter) beslis ik samen met mijn collega’s over zaken op het terrein van de sociale zekerheid, met name op het gebied van sociale voorzieningen en studiefinanciering. Daarnaast ben ik opleidingscoördinator van de CRvB.

Lees verder