Bestuurder Raad voor de rechtspraak (aandachtsgebieden IT en HR)

Digitalisering en omvangrijke verandertrajecten binnen onze informatievoorziening staan voor de komende jaren bij de Raad voor de rechtspraak op de agenda. Daarnaast zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en HR. Als bestuurder speel je een toonaangevende rol en richt je je op deze specifieke thema’s. Met leiderschap en visie ben je de bruggenbouwer die de portefeuilles IT en HR onder je hoede neemt en daarmee bijdraagt aan een sterkere Rechtspraak.

Voor de Rechtspraak is digitalisering een zeer belangrijk onderwerp voor de komende jaren. We willen stappen zetten zodat we onze organisatie verder digital-proof maken. Binnen de informatievoorziening ligt de focus op het uitbreiden van de digitale mogelijkheden, bijvoorbeeld de interne en externe digitale communicatie. Andere thema’s waar je je als bestuurslid op richt zijn de modernisering van ons IT-landschap, zoals het saneren van verouderde IT-applicaties. Op het gebied van HR ligt de focus op de organisatieontwikkeling, mede in relatie tot verdergaande digitalisering. Daarnaast liggen jouw verantwoordelijkheden onder meer bij het:

  • regie nemen op de informatievoorziening van de Rechtspraak
  • eigenaarschap van IVO Rechtspraak: de IT-dienstverlener voor de Rechtspraak
  • ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van organisatieontwikkeling en gerecht overstijgende HR-vraagstukken, waaronder loopbaanontwikkeling en modern werkgeverschap. Je werkt hierin samen met een collega-raadslid dat de HR-portefeuille rechterlijke macht behartigt
  • verantwoordelijk zijn voor het Landelijk Diensten Centrum Rechtspraak
  • participeren in projecten op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en inkoop en aanbestedingen.

Naast de hoofdportefeuilles IV en HR, volgt er na indiensttreding een (her)verdeling van overige portefeuilles tussen de leden van de Raad.

Raad voor de rechtspraak

Een sterke en onafhankelijke rechtspraak is in het belang van de samenleving. De visie van de Rechtspraak is gericht op een rechtvaardige, toegankelijke, tijdige en transparante rechtspraak, die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad vormt de bestuurlijke schakel tussen de minister voor Rechtsbescherming, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gerechten en diensten. De Raad heeft onder meer tot taak om ervoor te zorgen dat gerechten hun rechtsprekende taak goed en onafhankelijk kunnen vervullen. De Raad telt 4 leden en een voorzitter. Leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit op voordracht benoemd voor een periode van 6 jaar. Elk lid kan eenmalig worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

Wij werken als team collegiaal samen en ieder van ons heeft een aantal gerechten in portefeuille waarmee hij of zij intensief samenwerkt. De leden van de Raad worden ondersteund door het Bureau van de Raad. Het Bureau van de Raad adviseert over en begeleidt de uitvoering van de wettelijke taken van de Raad en richt zich op strategie en beleid.

Dit breng je mee

Met veel politieke en bestuurlijke sensitiviteit ben je snel thuis in verschillende thema’s. Je kunt hierover inhoudelijk, met gezag en overtuigingskracht, meepraten en -denken en jezelf verplaatsen in de verschillende stakeholders. Door oog te hebben voor het primaire proces en voor de dynamiek in de samenwerking met (externe) ketenpartijen krijg je anderen mee in veranderingen en ontwikkelingen. Hierin ben je transparant en je hebt een duidelijke visie op IT en HR. Met een frisse blik op organisatieontwikkeling, ben je van toegevoegde waarde voor de Rechtspraak op bestuurlijk en organisatorisch niveau. Je hebt verder:

  • een academisch werk- en denkniveau
  • aantoonbare ervaring met het vertalen van vraagstukken op het gebied van digitalisering en informatievoorziening naar het primaire proces. Hierbij doelen we zowel op de beleidsvorming als de implementatie van nieuwe werkwijzen en daarmee samenhangende veranderingen
  • inzicht in het op moderne wijze besturen van een organisatie, waarbij je de missie, visie en ambitie van de Rechtspraak bij je werkzaamheden weet te betrekken
  • een relevant netwerk binnen de publieke sector, waarbij je dit reeds aantoonbaar effectief hebt ingezet
  • kennis van organisatieontwikkeling, verandermanagement en

Benoeming

De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. Het brutosalaris voor een 36-urige werkweek is € 11.163,63. Daarnaast is er een toelage van € 181,51 bruto per maand. Voor deze functie is het verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen aanleveren.

Interesse?

Voor meer informatie over de positie, de procedure en het uitgebreide functieprofiel kun je contact opnemen met Jannette Koppenjan-van Buuren, MD adviseur Raad voor de rechtspraak via 06  11 00 63 96 of j.koppenjan@rechtspraak.nl.

Jouw sollicitatie

Solliciteer uiterlijk zondag 2 april 2023. Doe dat door een e-mail met brief en CV te sturen aan md.rvdr@Rechtspraak.nl en richt de mail aan de heer H.C. Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Kandidaten die die we uitnodigen voor een gesprek zullen allereerst een gesprek voeren met de leden van de Raad voor de rechtspraak, dit vindt op dinsdag 11 april as. plaats. De volgende stap is een gesprek met een commissie van aanbeveling, op dinsdag 9 mei as. Daarna volgen gesprekken met commissies namens de centrale ondernemingsraad en de ondernemingsraad van het bureau van de Raad.

De kandidaat die wordt voorgedragen bij de minister voor Rechtsbescherming wordt medio juni uitgenodigd voor een gesprek bij de minister. De beoogde start van de benoeming is -na voordracht aan de Koning/aanvraag Koninklijk Besluit- in september 2023.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.