Bestuurder Raad voor de rechtspraak (aandachtsgebieden financiën en huisvesting)

De komende jaren staat de Rechtspraak voor uitdagende vragen en ontwikkelingen op het gebied van financiën en huisvesting. Als bestuurder bij de Raad voor de rechtspraak heb je een duidelijke visie en bundel je krachten, zodat je op verbindende wijze sturing aan deze veranderingen geeft. Je neemt het voortouw bij ontwikkelingen rond de aandachtsgebieden financiën en huisvesting en bouwt mee aan een sterkere Rechtspraak.

Voor deze 2 specifieke aandachtsgebieden zit je als bestuurder in de positie waarin je deze onderwerpen verder kunt vormgeven. Zo werk je aan de (wettelijke) taken op het gebied van verwerving, verdeling, het beheer van en de verantwoording over de financiële middelen van de Rechtspraak. Je bent verantwoordelijk voor het beleid voor inkoop, huisvesting en de financiële bedrijfsvoering. Bovendien houd je toezicht op de uitvoering daarvan. Voor huisvesting staan er enkele grootschalige projecten gepland, onder meer gericht op verduurzaming. Denk aan de renovatie van het Paleis van Justitie in Den Haag en de realisatie van extra beveiligde Zittingslocaties in Vught, Vlissingen en Lelystad. Je bent als bestuurder onder meer verantwoordelijk voor het:

  • realiseren van het financieel Je doet de voorbereiding van de begroting voor de Raad en op geaggregeerd niveau voor de gerechten
  • beheer, onderhoud, nieuwbouw, verbouw en renovatie van onze locaties
  • houden van toezicht op de uitvoering van de begroting en op de bedrijfsvoering door en bij de gerechten en de landelijke diensten
  • voorzitten van de IV-board Investeringen en audit committee van de

Naast de hoofdportefeuilles financiën en huisvesting, volgt er na indiensttreding een (her)verdeling van overige portefeuilles tussen de leden van de Raad.

Raad voor de rechtspraak

Een sterke en onafhankelijke rechtspraak is in het belang van de samenleving. De visie van de Rechtspraak is gericht op een rechtvaardige, toegankelijke, tijdige en transparante rechtspraak, die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. De Raad vormt de bestuurlijke schakel tussen de minister voor Rechtsbescherming, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gerechten en diensten. De Raad heeft onder meer tot taak om ervoor te zorgen dat gerechten hun rechtsprekende taak goed en onafhankelijk kunnen vervullen. De Raad telt 4 leden en een voorzitter. Leden van de Raad worden bij Koninklijk Besluit op voordracht benoemd voor een periode van 6 jaar. Elk lid kan eenmalig worden herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

We werken in de Raad als team collegiaal samen en ieder van ons heeft een aantal gerechten in portefeuille waarmee hij of zij intensief samenwerkt. De leden van de Raad worden ondersteund door het Bureau van de Raad. Het Bureau van de Raad adviseert over en begeleidt de uitvoering van de (wettelijke) taken van de Raad en richt zich op strategie en beleid.

Dit breng je mee

Je bent een ervaren bestuurder die de kracht van verbinden kent. Met een heldere visie op vernieuwing en zicht op relevante maatschappelijke ontwikkelingen ben je in staat de Rechtspraak- organisatie verder te brengen. Een frisse blik van buiten naar binnen helpt je om ingewikkelde informatie te overzien en daarmee te werken.

Als bruggenbouwer ben je positief-kritisch, kun je luisteren en overtuig je anderen op basis van inhoud en met oog voor het proces en de relatie. Zo krijg je mensen met je mee en hanteer je een strategische en heldere aanpak waarmee je vertrouwen wint en resultaten boekt. Verder heb je:

  • een academisch werk- en denkniveau
  • ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring vanuit een financiële Ervaring met begrotingsvraagstukken binnen de Rijksoverheid is daarbij een harde eis
  • inzicht in het op moderne wijze besturen van een organisatie, waarbij je de missie, visie en ambitie van de Rechtspraak bij je werkzaamheden weet te betrekken
  • bij voorkeur tevens ervaring met omvangrijke huisvestingsvraagstukken
  • een relevant netwerk binnen de (Rijks)overheid, waarbij je dit reeds aantoonbaar effectief hebt ingezet.

Benoeming

De benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar. Het brutosalaris voor een 36-urige werkweek is € 11.163,63. Daarnaast is er een toelage van € 181,51 bruto per maand. Voor deze functie is het verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag te kunnen aanleveren.

Interesse?

Voor meer informatie over de positie, de procedure en het uitgebreide functieprofiel kun je contact opnemen met Jannette Koppenjan-van Buuren, MD adviseur Raad voor de rechtspraak via 06 11 00 63 96 of j.koppenjan@rechtspraak.nl.

Jouw sollicitatie

Solliciteer uiterlijk zondag 2 april 2023. Doe dat door een e-mail met brief en CV te sturen aan md.rvdr@Rechtspraak.nl en richt de mail aan de heer H.C. Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Kandidaten die die we uitnodigen voor een gesprek zullen allereerst een gesprek voeren met de leden van de Raad voor de rechtspraak, dit vindt op dinsdag 11 april as. plaats. De volgende stap is een gesprek met een commissie van aanbeveling op dinsdag 9 mei as. Daarna volgen gesprekken met commissies namens de centrale ondernemingsraad en de ondernemingsraad van het bureau van de Raad.

De kandidaat die wordt voorgedragen bij de minister voor Rechtsbescherming wordt medio juni uitgenodigd voor een gesprek bij de minister. De beoogde start van de benoeming is -na voordracht aan de Koning/aanvraag Koninklijk Besluit- in september 2023.

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.