Takvor Avedissian – president CrvB

Takvor Avedissian, president Centrale Raad van Beroep

Als president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) breng ik graag ons Opleidingshuis, het opleidingstraject voor talentvolle, pas afgestudeerde juristen, onder de aandacht. Onze rechterlijke organisatie is er trots op dit te kunnen aanbieden. Persoonlijk ben ik blij dat de CRvB jonge, talentvolle juristen de mogelijkheid biedt om gedurende een duaal ontwikkel- en leertraject van 6 jaar te groeien naar de functie van gerechtsauditeur.

Wat doet de Centrale Raad van Beroep?

De CRvB is de hoogste bestuursrechter op de terreinen van het sociaal zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht. Het gaat in de meeste gevallen om hoger beroepen tegen uitspraken van rechtbanken in zaken die bijvoorbeeld gaan over uitkeringen, zoals bijstand, arbeidsongeschiktheid en voorzieningen zoals maatschappelijke ondersteuning.

De CRvB wordt ook wel een bijzonder college genoemd. Wat is er zo bijzonder aan?

De CRvB is een rechterlijk college met als bijzondere taak om recht te spreken op het terrein van het sociaal bestuursrecht. De rechtbanken en de gerechtshoven behandelen ook civiele zaken en strafzaken. Bovendien is de CRvB in vrijwel alle zaken eindrechter: met de uitspraak komt de zaak definitief ten einde. Dat brengt naast de beslechting van individuele geschillen een bijzondere verantwoordelijkheid mee op gebied van rechtsontwikkeling en rechtseenheid.

Wat maakt het werken bij de CRvB boeiend/aantrekkelijk?

Alle collega’s van de CRvB werken met veel toewijding, trots en een grote mate van collegialiteit aan goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. We doen veel aan feedback en intervisie. We bespreken met elkaar hoe we ons werk doen. Ook de manier van kennis delen, onder andere met behulp van ons Wetenschappelijk Bureau, werkt heel goed. We proberen op allerlei manieren de professionaliteit die er al is verder te brengen. Kortom, werken bij de CRvB betekent werken in een inspirerende werkomgeving waar je volop de kans krijgt om jezelf te ontwikkelen en je kennis uit te breiden, te verdiepen en te delen.

Waarom is de CRvB gestart met het Opleidingshuis?

Met het Opleidingshuis wil de CRvB de samenwerking tussen de raadsheren (rechters) van de CRvB en de juridische ondersteuners versterken. Het Opleidingshuis voorziet in een uitgebalanceerd opleidings- en inwerktraject voor jonge juristen. Goed opgeleide en ingewerkte juristen kunnen in de voorbereiding van zittingen en uitspraken veel taken zelfstandig verrichten. Daarnaast zijn deze juristen in staat de rechters hoogwaardig te ondersteunen bij de specifieke rechterlijke taken. Met het Opleidingshuis wordt de kwaliteit van de juridische ondersteuning op een gestructureerde wijze gewaarborgd. Tegelijk worden meer mensen aangenomen om ook in kwantitatief opzicht meer werk door de juridische ondersteuning te laten verrichten. De CRvB wil daarmee bewerkstelligen dat sneller op de hoger beroepen kan worden beslist.

Wat heeft de CRvB deze juristen te bieden?

De geworven juristen krijgen een uitstekend opleidings- en inwerktraject. Wij bieden allereerst een aanstelling aan voor de duur van dit traject (maximaal zes jaar). Wordt dit traject succesvol afgerond, dan volgt de benoeming – bij Koninklijk Besluit – tot gerechtsauditeur. Een gerechtsauditeur is daarmee rechterlijk ambtenaar! Jonge juristen krijgen op deze wijze een unieke positie als starter op de juridische arbeidsmarkt, een langjarige tijdelijke aanstelling op basis van een hoog startsalaris met het uitzicht op een vaste benoeming. Ook de positie als gerechtsauditeur geeft weer mogelijkheden tot verdere doorgroei in de rechterlijke macht. Een flink aantal van onze gerechtsauditeurs is elders rechter-plaatsvervanger.

Meer collega’s bij de CRvB

Koen van der Wielen, juridisch adviseur in opleiding tot gerechtsauditeur

Timo Poppema, gerechtsauditeur

Renate van de Veen, senior gerechtsauditeur/praktijkopleider

Driesje Hardonk-Prins, rechter/opleidingscoördinator