Koen van der Wielen, juridisch adviseur in opleiding tot gerechtsauditeur

Koen van der Wielen, juridisch medewerker CRvB

Sinds wanneer werk je bij de CRvB en in welke functie?

Ik ben op 1 juni 2018 aan de slag gegaan bij de CRvB als gerechtsjurist in opleiding tot gerechtsauditeur in de werkstroom Sociale Verzekeringen.

Waarom heb je gekozen voor het opleidingstraject?

Ik heb gekozen voor dit opleidingstraject omdat het een mooie kans was om inhoudelijke kennis en ervaring op te doen bij een van de hoogste bestuursrechters. Vanuit een vorige functie had ik al enige affiniteit en ervaring met het sociale zekerheidsrecht en ik wist dus al hoe ingrijpend de beslissingen van bestuursorganen, die onderwerp zijn van de zaken bij de CRvB, zijn voor de betrokken personen. Bij de CRvB krijg ik niet alleen de mogelijkheid om op inhoudelijk niveau betrokken te zijn bij het creëren van rechtspraak op dit gebied, maar ook om dit te doen binnen het kader van een opleiding. De gestructureerde aanpak die de CRvB hanteert wat betreft het opleiden van gerechtsjuristen getuigt ook van de wil om te investeren, in mij en de toekomst van de organisatie. Dat vertrouwen in en toewijding aan nieuwe medewerkers sprak mij ook erg aan in dit traject.

Wat viel je het meeste op toen je voor het eerst bij de CRvB binnen kwam?

Wat mij het meeste opviel was de openheid en de interesse die iedereen toont. De CRvB is een hele fijne organisatie om als nieuwe medewerker binnen te komen. Ik kreeg een goed introductieprogramma om de organisatie te leren kennen. Er heerst een positieve sfeer en de collega’s zijn erg geïnteresseerd. Ik ervaar het als een organisatie waar zowel je mening als je werk erg gewaardeerd wordt en waar je jezelf niet bezwaard hoeft te voelen om het kantoor van je collega’s binnen te lopen.

Hoe ziet je dag eruit?

Het kan erg verschillen per dag. Vooral in de beginperiode ben ik veelal bezig geweest met het doornemen van dossiers en het voorbereiden van deze zaken voor zitting (het instrueren). Daarnaast krijg ik na deze voorbereiding ook feedback van mijn praktijkopleider, waarna ik met deze terugkoppeling aan de slag kan. Op sommige dagen ben ik ook bezig met cursussen die ik in het kader van mijn opleiding moet volgen, binnen en buiten de CRvB. Ook ben ik te vinden in de zittingszaal als mijn zaken worden behandeld. Tijdens zitting moet ik voornamelijk observeren om aansluitend tijdens de raadkamer mijn standpunt over de afdoening van de zaak te kunnen formuleren. Ten slotte zal ik na het oordeel van de rechter(s) de uitspraak in deze zaken moeten schrijven.

Meer collega’s bij de CRvB

Takvor Avedissian, president

Timo Poppema, gerechtsauditeur

Renate van de Veen, senior gerechtsauditeur/praktijkopleider

Driesje Hardonk-Prins, rechter/opleidingscoördinator