Georgette Hink – rechter/opleidingscoördinator

Georgette Hink

Wat doe je bij de CRvB?

Als raadsheer (rechter) beslis ik samen met mijn collega’s over zaken op het terrein van de sociale zekerheid met name op het gebied van het bijstandsrecht. Daarnaast ben ik opleidingscoördinator van de CRvB.

Wat maakt je werk leuk/interessant?

Wij nemen beslissingen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor het leven van mensen en vaak ook hun gezinnen. De bijstand wordt ook wel het laatste vangnet op het gebied van de sociale zekerheid genoemd. De zaken die wij behandelen zijn zeer uiteenlopend. Zo beslissen wij over de vraag of iemand wel of geen recht heeft op bijstand omdat hij inkomsten uit – meestal niet gemelde – werkzaamheden heeft. En wat te doen met inkomsten uit verkopen via Marktplaats? Of de vraag of het onderzoek wel rechtmatig is verlopen: mocht de sociale recherche wel een huisbezoek afleggen? Ook buigen wij ons regelmatig over de vraag of een boete mag worden opgelegd. Dat wij als hoogste rechter beslissen op deze en vele andere geschillen maakt mijn werk bijzonder interessant. Wij hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor rechtsvorming en rechtseenheid.

Wat houdt jouw rol als opleidingscoördinator in?

Als opleidingscoördinator ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de opleidingen binnen de CRvB. Daarbij werk ik nauw samen met de senior gerechtsauditeur-praktijkopleiders die de rol van praktijkopleider voor de juridisch medewerkers vervullen. Binnen de CRvB vervult de juridisch medewerker een belangrijke rol bij de voorbereiding van zittingen en uitspraken. Voor talentvolle juristen die zich willen ontwikkelen van juridisch medewerker naar gerechtsauditeur hebben wij een opleidingstraject ingericht.

Hoe ziet het opleidingstraject van juridisch medewerker tot gerechtsauditeur eruit?

Het opleidingstraject is bedoeld voor de talentvolle afgestudeerde jurist die al over de basiscapaciteiten en vaardigheden beschikt. Binnen de opleiding krijgt de juridisch medewerker de mogelijkheden om te groeien tot gerechtsauditeur en onder meer zijn schrijftalent verder te ontwikkelen. De juridisch medewerker zal tijdens het opleidingstraject begeleid worden door de praktijkopleider. Het opleidingstraject bestaat uit vijf fasen. Deze fasen zijn gericht op het inwerken, opdoen van basisvaardigheden, verdiepen van kennis en vaardigheden, verbreden van kennis en de groei tot gerechtsauditeur. De opleiding duurt in beginsel zes jaar en vindt plaats in twee werkstromen van de CRvB. Dat betekent dat de juridisch medewerker tijdens de opleiding op verschillende terreinen van het sociaal zekerheidsrecht en het ambtenarenrecht zal werken. Tijdens de opleiding volgt de juridisch medewerker ook verschillende cursussen en trainingen.

Wat is het toekomstperspectief van iemand die de opleiding tot gerechtsauditeur heeft voltooid?

De gerechtsauditeur behoort tot de rechterlijke macht en heeft bij de CRvB een belangrijke rol binnen de juridische ondersteuning. Zo behandelt de gerechtsauditeur de (zeer) complexe geschillen en fungeert onder meer als vraagbaak voor juridisch medewerkers. Daarnaast bestaan mogelijkheden voor de gerechtsauditeur om als rechter-plaatsvervanger bij een van de rechtbanken op te treden. Het opleidingstraject tot gerechtsauditeur kan ook een springplank zijn om rechter in opleiding te worden. Daar heb ik zelf ook gebruik van gemaakt en ik heb van mijn ervaringen als gerechtsauditeur bij de CRvB veel profijt gehad tijdens mijn periode als rechter in opleiding. Het is mooi dat ik nu als opleidingscoördinator bij de CRvB jonge juristen op weg kan helpen om hun ambities na te streven.

Meer collega’s bij de CRvB

Takvor Avedissian, president

Koen van der Wielen, juridisch medewerker in opleiding tot gerechtsauditeur

Timo Poppema, gerechtsauditeur

Renate van de Veen, praktijkopleider